Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 25753 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Said Halim Paşa'da din-devlet ilişkisiEr, İzzet; Şenlik, Mehmet; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
2019-08-20Trafik kural ihlallerinde sürücü kusurlarının İslam Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesiAcar, Halil İbrahim; Şahin, Muhammed Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015Çocuk hematoloji-onkoloji kliniğinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon 4 yıllık sürveyans çalışmasıHacımustafaoğlu, Mustafa; Özdel, Zeynep Gizem Ergün; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011-01-12Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesiAlpay, H. Rıfat; Tırpancı, Müge; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2020-09-15Popper ve Heisenberg belirsizlik ilkesiUçar, Semra
2007Eisenmenger sendromlu çocuk hastaların telekardiyografi ve elektrokardiyografi bulgularıAlehan, Dursun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.; Semizel, Evren
2015-02-17Nekrotizan enterokolit ile karışabilen nadir bir umblikal venöz kateter komplikasyonu: Total parenteral nütrisyonun intraperitoneal ekstravazasyonuAkar, Selahattin; Topcuoğlu, Sevilay; Dincer, Emre; Sancak, Selim; Karatekin, Güner; Ovalı, Fahri
2000Kierkegaard'ın düşüncesinin merkezi kavramı: ParadoksLin, Timothy Tianmin; Becermen, Metin
2011-12Unilateral and bilateral laparoscopic ovariectomy in 157 mares: A retrospective multicenter studyRoecken, Michael; Mosel, Gesine; Litzke, F.; Verver, Jorrit; Rijkenhuizen, Astrid B. M.; Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Seyrek-İntaş, Deniz; Seyrek-İntaş, Kamil; AAH-7292-2019; 6506990178; 6603409870
1998Tek düzen muhasebe sistemi maliyet muhasebesi uygulamasıKotar, Erhan; Öncel, Oya; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.