Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 9485 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019-07-31Bursa merkez belediyeleri bünyesinde gerçekleştirilen müzik ve çalgı eğitimine ilişkin öğretmen görüşleriBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.; Bursa Uludağ Üniversitesi/Devlet Konservatuvarı.; 0000-0003-0504-3643; 0000-0001-9076-807X; Coşkun, Murat; Göğüş, İsmail M.
2012-12Effects of presynchronization with gonadotropin-releasing hormone-prostaglandin F-2 alpha or progesterone before Ovsynch in noncyclic dairy cowsAlkan, Ali; Okut, Hayrettin; Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Jinekoloji ve Doğum Anabilim Dalı.; 0000-0003-2817-3221; Yılmazbaş, Gülnaz Mecitoğlu; Karakaya, Ebru; Keskin, Abdülkadir; Gümen, Ahmet; AAH-3831-2021; AAG-4440-2019; AAH-1406-2021; 36457964000; 36457784500; 24473229800; 6602393069
2015-10-02Syncope in children: Is rhythm holter monitoring necessary?Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.; Uysal, Fahrettin; Bostan, Özlem Mehtap; Çetinkaya, Fatma; Deniz, Tuba; Çil, Ergün
2012-03-01The minimal polynomial of 2cos(pi/q) and Dickson polynomialsBayad, Abdelmejid; Uludaǧ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik Bölümü.; 0000-0002-0700-5774; 0000-0002-0700-5774; Cangül, İsmail Naci; ABA-6206-2020; J-3505-2017; 57189022403
2019-08-20Trafik kural ihlallerinde sürücü kusurlarının İslam Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesiAcar, Halil İbrahim; Şahin, Muhammed Furkan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
2015Çocuk hematoloji-onkoloji kliniğinde yatan hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon 4 yıllık sürveyans çalışmasıHacımustafaoğlu, Mustafa; Özdel, Zeynep Gizem Ergün; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011-01-12Çeşitli dokuma kumaşlar ile takviyeli bazı ahşap malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesiAlpay, H. Rıfat; Tırpancı, Müge; Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
2015-02-17Nekrotizan enterokolit ile karışabilen nadir bir umblikal venöz kateter komplikasyonu: Total parenteral nütrisyonun intraperitoneal ekstravazasyonuAkar, Selahattin; Topcuoğlu, Sevilay; Dincer, Emre; Sancak, Selim; Karatekin, Güner; Ovalı, Fahri
2011-12Unilateral and bilateral laparoscopic ovariectomy in 157 mares: A retrospective multicenter studyRoecken, Michael; Mosel, Gesine; Litzke, F.; Verver, Jorrit; Rijkenhuizen, Astrid B. M.; Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.; Seyrek-İntaş, Deniz; Seyrek-İntaş, Kamil; AAH-7292-2019; 6506990178; 6603409870
2017-02-06Dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve bir araştırmaBağdoğan, Selver Yıldız; Sarpbalkan, Damla; Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.