Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9945
Başlık: Kord bezi takviyeli kauçuk kompozitlerin yorulma davranışının incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the fatigue behavior of the cord fabri̇c reinforced rubber
Yazarlar: Yazıcı, Murat
Kapucu, Onur Aykut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Kord bezi açıları
Kauçuk
Kord bezi oranı
Kauçuk ara birim mukavemeti
Yorulma dayanımı
Cord fabric orientation
Cord fabric volume ratio
Rubber-cord fabric
Interface strength
Fatigue
Yayın Tarihi: 3-Oca-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kapucu, O. A. (2017). Kord bezi takviyeli kauçuk kompozitlerin yorulma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Son yıllarda kauçuk malzemelerde yapılan araştırmalar doğrultusunda kauçuk malzemelere ilgi ve ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda kauçuk katkı malzemeleri de önem kazanmıştır. Bu tezde havalı süspansiyonlarda kullanılan kauçuk-kord kompozit malzemesinin ömrü ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kord bezi farklı açılarda kauçuk içerisine yerleştirilerek yorulma dayanımı test edilerek veriler alınmıştır. Kauçuk ve kord bezinin karakteristik davranışları incelenmiş ve yorulma deney sonuçları yorumlanmıştır.
In the recent years, there is a growing interest in rubber materials due to improved physical and mechanical properties as a result of the research studies. In these developments, rubber additives have become important. In this thesis, the fatigue of the rubber-cord composite material used in air suspension is studied. The cord fabric was placed in rubber at different angles, and the fatigue strength was tested, and the data were acquired. Characteristic behaviors of rubber and cord fabric were examined, and fatigue test results were interpreted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9945
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
496105.pdf3.54 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons