Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9868
Title: Bursa'da kasap dükkanlarında üretilen kasap köftesinin üretimi, raf ömrü, mikrobiyolojik ve kimyasal nitelikleri üzerine araştırma
Other Titles: Research on the production, shelf life, microbiological and chemical qualities of butcher meatballs produced in butcher shops in Bursa
Authors: Yücel, Ahmet
Çetin, Kader
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Hijyen
Hygiene
Kalite kontrol
Quality control
Köfte
Meat ball
Mikrobiyolojik analiz
Microbiological analysis
Raf ömrü
Shelf life
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin, K. (1991). Bursa'da kasap dükkanlarında üretilen kasap köftesinin üretimi, raf ömrü, mikrobiyolojik ve kimyasal nitelikleri üzerine araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Bursa ili merkezinde tüketime sunulan kasap köftelerin yapım teknolojisini, bileşimini ve mikrobiyolojik kalitesini saptamak amacıyla yapıldı. Bu amaçla, kasap köftelerde kullanılan etin hazırlanması ve köftelerin yapım devreleri yerinde izlenerek, yapım teknolojisi belirlendi. Kasap köftelerin hazırlanmasında % 55-60 dana eti, % 18-20 kuzu eti, % 4-5 ekmek, % 1-5 kırmızı biber, % 1-1.5 karabiber, % 2-5 kimyon, % 6-8 soğan, % 1-5 tuz, % 0.5 sodyum-bikarbonat, % 0.5-1 kekik, % 1-2 su ve 1-1.5 kg. için 1-2 adet yumurta sarısı kullanıldığı belirlendi. Kasap köfte örnekleri mikrobiyolojik olarak Toplam bakteri, Koliform bakteri, E colııl, Staphylococcus aureus, Salmonella sp.; kimyasal olarak protein, yağ, rutubet, tuz, kül, bağlayıcı doku, fiziksel olarak yabancı madde; duyusal olarak, görünüş, koku, lezzet bakımından incelendi ve istatistiki analizler yapılarak değerlendirildi. Kasap köfte örneklerinde mikrobiyolojik analiz sonucunda ortalama Toplam bakteri l.11X10/g.; Koliform bakteri 1.4x10/g. ; E.coli I.-1.75x10/g. J Staph. aureus l.78x 10/g. ve Salmonella sp.(3 örnekte) 7.OxlO/g.; kimyasal analiz sonucunda protein % 15.89, yağ % 24.51, rutubet % 54.28, kül % 3.13, tuz % 2.06 ve bağlayıcı doku % 2.07; fiziksel analiz sonucunda yabancı madde % 3.99 bulundu. Duyusal değerlendirmeler sonucunda ise, köftelerin genelde beğenildiği saptandı. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, kasap köftesinin yapımında hijyenik kurallara yeterince uyulmadığını ve standardizasyonun olmamasından dolayı belli bir kalitede ürün ortaya çıkarılamadığını, tüketime sunulan kasap köftelerinin, her üreticiye göre değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır.
This research was made in order to find the microbiological auality, content and making technology of butcher meat-balls (Kasap Köftesi) presenting to consumntion in Bursa. With this aim, observing the making periods and the technology of butcher meat-ball were investigated. In the butcher meat-ball samples, microbiological, Chemical, physical, sensorial and statistical analysis were made and then the quality criteria were determined. The results were compared with the previouş, studies and evaluated from the point of view public health and hygiene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9868
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
016420.pdf
  Until 2099-12-31
2.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons