Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9805
Title: Difficulty inducing interlexical factors in L2 vocabulary learning
Other Titles: Yabancı dilde sözcük öğrenimini etkileyen sözcüklerarası faktörler
Authors: Öztürk, Meral
Uzun, Levent
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Vocabulary learning
Kelime öğrenme
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, L. (2004). Difficulty inducing interlexical factors in L2 vocabulary learning. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The purpose of this study is to sequence the factors that cause difficulty in the acquisition of L2 words according to their difficulty level in learning while discussing some of the probable sources of interference. The focus of the research is on interlexical factors that stem from interlingual relations (both formal and semantic) between the LI and the L2 that may affect the difficulty of learning of L2 words. Participants were 126 Turkish upper intermediate level students who have been learning English as a foreign language in the School Of Foreign Languages at Uludağ University, Turkey. The materials used in the study were: 1. a multiple-choice vocabulary test, and 2. study material, which was used in the treatment and consisted of two parts (learning material, and exercise material). Six categories were tested in the vocabulary test. These were "false cognates", "collocations", "convergence", "divergence", "void", and "parallel"..... * Students studied 32 words prior to completing the vocabulary test with the same words. A total frequency score was appointed to each word as well as word category in the vocabulary test. It was observed that divergence items were the most difficult and convergence items the easiest. Parallel category revealed to be surprisingly difficult whereas false cognates, collocations, and lexical voids showed to be not as difficult as expected. The results were interpreted in terms of difficulty of learning of word form as opposed to meaning as well as the salience of L2 words brought about by differences between the LI and the L2.
Bu çalışmanın amacı, zorluk yaratan bazı sebepleri tartışırken yabancı dil sözcüklerinin öğreniminde zorluk yaratan faktörleri zorluk derecelerine göre sıralamak. Çalışmanın odağı yabancı sözcüklerinin öğrenilmesindeki zorluğu etkileyebilecek olan diller arasındaki (interlingual) etkileşimden kaynaklanan (hem form hem de anlam), sözcükler arası (interlexical) faktörlerdir. Bu çalışmadaki katılımcılar Türkiye'de, Uludağ Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yabancı dil olarak İngilizce öğrenmekte olan, orta üst (upper intermediate) seviyedeki 126 Türk öğrencidir. Çalışmada kullanılan materyal: 1. çoktan seçmeli sözcük testi, ve öğretimde kullanılan ve iki kısımdan oluşan (öğrenme materyali ve alıştırma materyali) 2. çalışma materyalidir. Sözcük testinde altı kategori test edilmiştir. Bunlar 'false cognate, collocation, convergence, divergence, void ve paralleFdir. Öğrenciler sözcük testini tamamlamadan önce test edilen 32 sözcüğü çalıştılar. Her sözcük için olduğu gibi, sözcük testindeki her kategori için, doğru cevap sıklık skoru belirlendi. Divergence sözcüklerinin en zor ve convergence sözcüklerinin en kolay olduğu gözlemlendi. Paralel kategorisinin şaşırtıcı derecede zor olduğu ortaya çıkarken false cognate, collocation ve lexical void kategorilerinin beklendiği kadar zor olmadığı görüldü. Sonuçlar ana dil ve yabancı dil arasındaki farklılıklardan ileri gelen, yabancı sözcüklerinin dikkat çekiciliği bakımından yorumlandığı gibi anlam öğrenmenin karşıtı olarak sözcüğün şeklini öğrenmedeki zorluk bakımından da yorumlandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9805
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147991.pdf4.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons