Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9659
Title: Murata vortex iplik eğirme sisteminde üretilen ipliklerin yapısal özellikleri ve bazı üretim parametrelerinin etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the structural properties of yarns produced on the murata vortex spinner and the effects of some production parameters
Authors: Ülkü, Şükriye
Örtlek, Hüseyin Gazi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Vortex iplik eğirme
MVS
Hava-jetli iplik eğirme
İplik özellikleri
Örme kumaş özellikleri
Vortex spinning system
Air-jet spinning system
Yarn properties
Knitted fabric properties
Issue Date: 5-Nov-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Örtlek, H. G. (2004). Murata vortex iplik eğirme sisteminde üretilen ipliklerin yapısal özellikleri ve bazı üretim parametrelerinin etkileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Vortex iplik eğirme sistemi (MVS), hava jetli iplik eğirme teknolojisinin gelişmiş bir versiyonu, ya da yeni bir yalancı büküm iplik eğirme yöntemi olarak değerlendirilebilir. Vortex iplik eğirme teknolojisi, yeni iplikçilik sistemleri içerisinde gelecek vaat eden bir sistem olarak görülmektedir. Vortex iplik eğirme sistemi ile ilgili olarak, özellikle de vortex iplik özelliklerine etki eden işlem parametreleri ile ilgili olarak, literatürde çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, vortex ipliklerinin yapısı ve bazı işlem parametrelerinin vortex iplik özelliklerine etkisi üzerinedir. Çalışmanın ilk aşamasında, üretim hızı, düze basmcı, iplik inceliği, üretim hattı ve esas çekim değeri değişiminin, vortex iplik özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca ring, rotor ve vortex sistemleri ile üretilen karde %100 pamuk ipliklerinin özellikleri karşılaştmlmıştır. ikinci aşamada, farklı iplik numaralarında, elastan varlığı ve inceliğinin core-spun vortex ipliklerinin özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Üçüncü aşamada, vortex, ring ve rotor ipliklerinin örme kumaş formundaki çekme, dönme, hava geçirgenliği, patlama mukavemeti, boncuklanma ve aşınma dayanımı gibi bazı performans değerlerleri karşılaştmlmıştır. Çalışmanın dördüncü aşamasında ise, günde 20 ton Ne 30 inceliğinde karde %100 pamuk ipliği üretim kapasitesine sahip model işletmeler tasarlanarak, bu işletmeler üzerinden vortex, ring ve rotor iplMerinin bazı üretim maliyetlerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır.
Vortex spinning system (MVS) can be viewed as a new version of jet spinning systems or a new development in fasciated yarn technology. Vortex spinning system is also accepted as one of the most promising new spinning technologies. Currently there is little information available on vortex spinning particularly the importance of processing parameters on the properties of vortex-spun yarns. The present research focuses on the structure of vortex-spun yarns and the effects of some processing parameters on the properties of vortex-spun yarns. In the first step of the study, the effects of various parameters such as delivery speed, nozzle pressure, yarn count, process line, the main draft, on the properties of vortex yarns were examined. Also the properties of vortex-, ring- and rotor-spun carded cotton yarns were compared. In the second step of the study, the effects of various parameters such as spandex and spandex count on the properties of core-spun vortex yarns for different core-spun yarn counts were examined. In the third step of the study, some performance values of vortex-, ring-, rotor- spun carded cotton yarns in plain jersey knitted fabric form such as shrinkage, spirality, air permeability, thickness, bursting strength, pilling, abrasion were compared. In the fourth step of the study, some production costs of vortex-, ring- and rotor- spun yarns were compared as calculated production costs of the three systems on the mill models which were sketched for producing 20 t/day carded cotton yarn (Ne 30/1).
URI: http://hdl.handle.net/11452/9659
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154147.pdf
  Until 2099-12-31
13.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons