Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9591
Title: Pragmatic development in the acquisition of indirectness in a second language
Other Titles: İkinci dilde imalı anlatımın öğrenilmesindeki gelişim süreci
Authors: Öztürk, İsmet
Bayrak, Murat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Pragmatic development
Invitations
Indirectness
Requests
Offers
Edimbilimsel gelişim
Teklifler
İmalı anlatım
Ricalar
Davetler
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, M. (2006). Pragmatic development in the acquisition of indirectness in a second language. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The aim of this study is to investigate whether there is a pragmatic development in the acquisition of indirectness in a second language. It also questions the tendency to prefer non-conventionally indirect structures by the Turkish learners of English when requesting or rejecting offers and invitations. 69 EFL learners provided the data for the present study. The first group included 23 prep class students studying at a super high school; the second group consisted of 23 foreign language classroom students studying at the same school and in the last group there were 23 first year students of an ELT Teacher Education Department. The data for this study was collected through a multiple choice discourse completion test in which the subjects were asked to choose the best option in the given scenarios. There were 20 situations in the DCT, 10 of which were related to requests, 5 of them to rejecting offers and the other 5 to rejecting invitations. Among the contextual factors that might affect the level of indirectness, only size of imposition was held high. The results of the study indicated that there is no clear and systematic pragmatic development in the acquisition of indirectness in requests. However, there appears to be a partial development in rejecting offers and invitations The findings also showed that Turkish EFL learners mostly have a tendency to choose conventionally indirect patterns in requests; on the other hand, they tended to prefer non-conventionally indirect structures in rejecting offers and invitations.
Bu çalışmanın amacı ikinci dilde imalı anlatımın öğrenilmesinde edim bilimsel gelişmenin olup olmadığını incelemektir. Ayrıca İngilizce öğrenen Türk öğrencilerin ricada bulunurken, veya teklif ve davetleri reddederken imalı anlatımı seçme eğilimlerini sorgular. Bu çalışma için gereken data İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen 69 öğrenciden elde edilmiştir. İlk grup 23 süper lise hazırlık sınıfı öğrencisinden, ikinci grup 23 süper lise iki yabancı dil sınıfı öğrencisinden ve son grup da 23 birinci sınıf İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisinden oluşmaktadır. Datayı toplamak için öğrencilerden okuyup en doğru cevabı seçmelerinin istendiği senaryolardan oluşan, çoktan seçmeli durum testi kullanılmıştır. Uygulanan testte 10 tane rica, 5 tane teklif ve 5 tane de davet durumlarının olduğu toplam 20 senaryo mevcuttu. İmalı anlatımın derecesini belirleyebilecek sosyal etkenlerden sadece, istenilen veya istenilmeyen durumun büyüklüğü yüksek tutuldu. Araştırma sonuçları rica durumlarında imalı anlatımın öğrenilmesinde net ve düzenli bir edim bilimsel gelişme olmadığını gösterdi. Ancak teklif ve davet durumlarında kısmi bir edim bilimsel gelişme olduğu tespit edildi. Ayrıca, elde edilen bulgular İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin ricalarda daha çok kalıplaşmış dolaylı yapıları seçtiklerini, diğer yandan teklif ve davetleri reddederken imalı anlatımı tercih etme eğiliminde olduklarını göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9591
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187761.pdf518.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons