Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9357
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKatkat, A.Vahap-
dc.contributor.authorÇil, Nurşen-
dc.date.accessioned2020-02-26T10:31:17Z-
dc.date.available2020-02-26T10:31:17Z-
dc.date.issued1994-09-09-
dc.identifier.citationÇil, N. (1994). Azotlu gübre çeşitleri ve aşırı miktarlarının ıspanak bitkisinin verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9357-
dc.description.abstractBu araştırma, toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azotun ıspanak bitkisindeki verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla serada bir saksı denemesi kurulmuştur.Deneme topraklarına azot, ekimden önce, üre, amonyum sülfat ve amonyum nitrat gübreleri halinde 0, 25, 50, 100, 200 ve 400 kg N/da'a karşılık gelecek şekilde uygulanmıştır.Deneme sonunda hasat edilen bitkilerde kuru madde, nitrat ve bazı mineral madde (toplam-N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) analizleri yapılmıştır. Toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin kuru madde miktarını, belirli bir düzeye kadar artırmış, daha yüksek azot dozlarında ise azalma meydana gelmiştir.Ispanak bitkisinin nitrat kapsamı ise artan azot dozlarına paralel olarak artış göstermiştir.Toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin toplam azot, sodyum ve magnezyum kapsamlarını belirli bir düzeye kadar artırmış, daha yüksek azot dozlarında ise azalma meydana gelmiştir.Ispanak bitkisinin fosfor, potasyum ve bakır kapsamları, artan azot dozlarına paralel olarak azalmıştır.Artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin mangan kapsamını belirli bir düzeye kadar azaltmış, daha yüksek azot dozlarında ise artış meydana gelmiştir.Bununla birlikte artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin demir ve çinko kapsamı üzerine etkili olmamıştır. Azotlu gübre çeşitlerinin, ıspanak bitkisinin toplam azot, magnezyum ve mangan kapsamı üzerine etkileri % 1, fosfor, kalsiyum ve bakır kapsamı üzerine etkileri ise % 5 düzeyinde önemli bulunmasına karşın, kuru madde miktarı, potasyum, sodyum, demir ve çinko kapsamları üzerine etkileri önemsiz olmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the yield, nitrate and some mineral contents of spinach (Spinacia oleraceaeL.) were investigated. With this purpose a pot experiment was carried out in greenhouse.Nitrogen was applied at six different rates (0, 25, 50, 100, 200 and 400 kg N/da) as three different nitrogenous fertilizers.After harvest, dry matter, nitrate and some mineral nutrient contents of the plants nere determined. The effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the dry matter yield, nitrate, total-N, P, K, Na, Ca, Mg, Mn and Cu contents of spinach were found to be statistically at 1 % level, whereas the effects of these factors on the Fe and Zn contents of spinach were non-significant.en_US
dc.format.extentXII, 97 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAzotlu gübrelertr_TR
dc.subjectIspanaktr_TR
dc.subjectMineral maddelertr_TR
dc.subjectNitratlartr_TR
dc.subjectTopraktr_TR
dc.subjectNitrogen fertilizersen_US
dc.subjectSpinachen_US
dc.subjectMineral mattersen_US
dc.subjectNitratesen_US
dc.subjectSoilen_US
dc.titleAzotlu gübre çeşitleri ve aşırı miktarlarının ıspanak bitkisinin verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkileritr_TR
dc.title.alternativeThe Effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the yield, nitrate and some mineral contents of spinachen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033826.pdf
  Until 2099-12-31
4.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons