Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9357
Başlık: Azotlu gübre çeşitleri ve aşırı miktarlarının ıspanak bitkisinin verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: The Effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the yield, nitrate and some mineral contents of spinach
Yazarlar: Katkat, A.Vahap
Çil, Nurşen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Azotlu gübreler
Ispanak
Mineral maddeler
Nitratlar
Toprak
Nitrogen fertilizers
Spinach
Mineral matters
Nitrates
Soil
Yayın Tarihi: 9-Eyl-1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çil, N. (1994). Azotlu gübre çeşitleri ve aşırı miktarlarının ıspanak bitkisinin verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azotun ıspanak bitkisindeki verim, nitrat ve kimi mineral madde kapsamı üzerine etkilerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla serada bir saksı denemesi kurulmuştur.Deneme topraklarına azot, ekimden önce, üre, amonyum sülfat ve amonyum nitrat gübreleri halinde 0, 25, 50, 100, 200 ve 400 kg N/da'a karşılık gelecek şekilde uygulanmıştır.Deneme sonunda hasat edilen bitkilerde kuru madde, nitrat ve bazı mineral madde (toplam-N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) analizleri yapılmıştır. Toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin kuru madde miktarını, belirli bir düzeye kadar artırmış, daha yüksek azot dozlarında ise azalma meydana gelmiştir.Ispanak bitkisinin nitrat kapsamı ise artan azot dozlarına paralel olarak artış göstermiştir.Toprağa değişik kaynaklar ve artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin toplam azot, sodyum ve magnezyum kapsamlarını belirli bir düzeye kadar artırmış, daha yüksek azot dozlarında ise azalma meydana gelmiştir.Ispanak bitkisinin fosfor, potasyum ve bakır kapsamları, artan azot dozlarına paralel olarak azalmıştır.Artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin mangan kapsamını belirli bir düzeye kadar azaltmış, daha yüksek azot dozlarında ise artış meydana gelmiştir.Bununla birlikte artan miktarlarda verilen azot ıspanak bitkisinin demir ve çinko kapsamı üzerine etkili olmamıştır. Azotlu gübre çeşitlerinin, ıspanak bitkisinin toplam azot, magnezyum ve mangan kapsamı üzerine etkileri % 1, fosfor, kalsiyum ve bakır kapsamı üzerine etkileri ise % 5 düzeyinde önemli bulunmasına karşın, kuru madde miktarı, potasyum, sodyum, demir ve çinko kapsamları üzerine etkileri önemsiz olmuştur.
In this study, the effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the yield, nitrate and some mineral contents of spinach (Spinacia oleraceaeL.) were investigated. With this purpose a pot experiment was carried out in greenhouse.Nitrogen was applied at six different rates (0, 25, 50, 100, 200 and 400 kg N/da) as three different nitrogenous fertilizers.After harvest, dry matter, nitrate and some mineral nutrient contents of the plants nere determined. The effects of different nitrogenous fertilizers and excess amounts of these fertilizers on the dry matter yield, nitrate, total-N, P, K, Na, Ca, Mg, Mn and Cu contents of spinach were found to be statistically at 1 % level, whereas the effects of these factors on the Fe and Zn contents of spinach were non-significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9357
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
033826.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.91 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons