Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9351
Title: Teaching the major themes in Katherine Mansfield's short stories
Other Titles: Katherine Mansfield'ın kısa öykülerindeki ana temaları öğretmek
Authors: Barut, Erol
Çetinavcı, Uğur Recep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Edebiyat dersi
Edebiyat eğitimi
Hikaye
Mansfield, Katherina
Öğretim
İngiliz edebiyatı
Literature lesson
Literature education
Story
Teaching
English literature
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinavcı, U, R. (2004). Teaching the major themes in Katherine Mansfield's short stories. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The purpose of this MA thesis was to fınd and discuss the methods to teach the majör themes in Katherine Mansfield’s short stories on the basis of the thematic analyses of the eight selected important works of the author. For this, carefully selected eight stories of the author were used as the data. By highlighting, interpreting and discussing certain extracts, sentences and even the words that appear to disclose and/or constitute the author’s thematic concems, the stories were analysed with a clear focus on their themes fırst and then, the different thematic fındings were discussed under separate sections together with their possible relations to and suggestions about teaching them. The results of the study showed that the main, consistent thematic features in the author’s stories are “a pessimistic view on life”, “patriarchal social structures” and “social classes and conflicts.” Based on these fındings it was seen that different ways can be considered to teach the thematic concems in Mansfield’s stories and they are so suitable to enable Turkish students to learn in a motivated way by internalising the characters, experiences and messages that the author presents in her fıction and have literatüre courses in which they would be highly interested.
Bu Yüksek Lisans tezinin amacı; Katherine Mansfield' in seçilmiş sekiz önemli kısa hikayesinin işlenen konular bakımından çözümlenmesi temelinde, yazarın eserlerindeki belli başlı konuların öğretimi üzerine yollar ve yöntemler bulmaktır. Bunun için yazarın dikkatlice seçilmiş sekiz kısa hikayesi veri olarak kullanılmıştır. Hikayelerde yazarın işlediği konular bakımından ilgi ve kaygılarını oluşturan ve ortaya çıkaran bölümler, cümleler hatta kelimeler yorumlanmış ve tartışılmış, eserler konularına odaklanılarak çözümlenmiş ve daha sonra söz konusu konular hakkındaki bulgular ayrı alt bölümler içinde öğretimlerine yönelik değerlendirme ve önerilerle tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçlan göstermiştir ki; eserlerde işleniş bakımından tutarlılık gösteren ana konular "hayata dair karamsar bir bakış", "ataerkil toplumsal yapılar" ve "sosyal sınıflar ve bunlar arasındaki çatışmalardır." Bu bulgular temelinde Mansfield' in hikayelerindeki temasal unsurların öğretimi üzerine farklı yollar geliştirilebileceği, Türk öğrencilerin yazarın kurguladığı karakterleri, olayları ve ilettiklerini içselleştirerek motive bir şekilde öğrenebilmeleri ve ilgiyle takip edecekleri edebiyat dersleri için yazarın ve işlediği konuların elverişli olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9351
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148011.pdf5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons