Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9348
Title: Lexical phrases in the introductions of English research articles
Other Titles: İngilizce araştırma makalelerinin giriş bölümlerindeki sözcük öbekleri
Authors: Zaman, Mehmet
İleri, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Formulaic language
Multi-word units
Lexical phrases
Formülleşmiş dil
Çok sözcüklü birimler
Sözcük öbekleri
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İleri, N. (2004). Lexical phrases in the introductions of English research articles. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study investigates lexical phrases that realise certain 'global' discourse functions in research article introductions in the area of applied linguistics. The study aims to devise a reference list for novice research article writers especially those who are non-native speakers of English. The data consist of 20 research article introductions from four journals in the field of applied linguistics. Two analyses were performed on the data: function analysis and lexical phrase analysis. In the function analysis, Swales' (1990) Create A Research Space, (CARS) model was used to find the discourse functions of sentences in which the lexical phrases were embedded. 'Moves' and 'steps' in the model are equal to the global discourse functions in the introductions in the data. They also named the lexical phrase functions in the data. In the lexical phrase analysis, lexical phrases within the sentences for the given functions were identified. The results showed that three-fourths of the introductions consisted of lexical phrases signifying that research article introductions are very formulaic. The study also presented a comprehensive list of lexical phrases in the research article introductions in the data which can be used as reference material especially for non-native writers when writing English research article introductions.
Bu çalışma uygulamalı dilbilim alanındaki araştırma makalelerinin giriş bölümlerindeki belirli genel söylem fonksiyonlarının gerçekleştiren sözcük öbeklerini araştırmaktadır. Çalışma özellikle anadili İngilizce olmayan deneyimsiz araştırma makalesi yazarları için bir referans listesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Data uygulamalı dilbilim alanındaki dört dergiden seçilen 20 araştırma makalesinin giriş bölümlerinden oluşmaktadır. Data üzerinde iki analiz uygulanmıştır: fonksiyon analizi ve sözcük öbeği analizi. Fonksiyon analizinde içlerinde sözcük öbeklerinin yer aldığı cümlelerin söylem fonksiyonlarının bulmak için Swales' in (1990) "Bir Araştırma Alam Yarat" (CARS) modeli kullanılmıştır. Modeldeki "hareketler (moves) ve 'adım'lar (steps) datadaki giriş bölümlerindeki genel söylem fonksiyonlarına denktir. Bunlar datadaki sözcük Öbeği fonksiyonlarının da isimlendirmiştir. Sözcük öbeği analizinde, belirlenen fonksiyonlar için cümlelerin içindeki sözcük öbekleri tespit edilmiştir. Sonuçlar giriş bölümlerinin dörtte üçünün sözcük öbeklerinden oluştuğunu göstermektedir. Bu da araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin oldukça formülleşmiş olduğunu gösterir. Çalışma ayrıca özellikle anadili İngilizce olmayan yazarlar için araştırma makalelerinin giriş bölümlerini yazmada bir referans malzemesi olarak kullanmak üzere datadaki araştırma makalelerinin giriş bölümlerindeki sözcük Öbeklerinin kapsamlı bir listesini sunmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9348
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148032.pdf8.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons