Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9254
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, İsmet-
dc.contributor.authorCoşmuş, Ceren-
dc.date.accessioned2020-02-25T12:24:01Z-
dc.date.available2020-02-25T12:24:01Z-
dc.date.issued2011-10-03-
dc.identifier.citationCoşmuş, C. (2011). Structural organisation of abstracts in English and Turkish research articles. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9254-
dc.description.abstractAraştırma makalesi özeti, çoğu bilimsel dergi makalelerinin başlangıcında bulunduğu ve okuyucuya bu makalenin okumaya değer olup olmadığı konusunda karar vermesine yardımcı olduğu için gittikçe önem kazanmıştır. Özetlerle ilgili bazı araştırmalar olmasına rağmen, özetlerin yapısı üzerine disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmanın temel amacı, Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Teknolojileri alanlarında İngilizce ve Türkçe yazılmış araştırma makalelerinin özetlerindeki organizasyonu ve organizasyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştırmaktır. Analiz için her dilden ellişer makale seçilmiştir. Bu özetlerin yapısal organizasyonunu incelemek için karma model kullanılmıştır. Sonuçlar, her iki dilde de Giriş, Metot ve Sonuç adımlarının en sık görülen adımlar olduğunu göstermiştir. Diller arasındaki en dikkat çekici farklılık, İngilizce yazılmış özetlerin neredeyse yarısında Tartışma adımı bulunurken Türkçe yazılmış özetlerde bu adımın bulunmamasıdır. Çalışma sonuçlarının özellikle ana dili İngilizce olmayan kişiler için akademik yazma konusunda eğitsel önerileri bulunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe research article abstract has increasingly gained importance since it is found at the beginning of most journal articles and it allows readers to decide whether or not it is worth their time to read it. Although there is some research on abstracts, interdisciplinary and contrastive studies on the structure of abstracts are very limited. The main purpose of this study is to explore the rhetorical structure and the similarities and differences between RA abstracts written in English and those written in Turkish in the fields of applied linguistics and educational technology. Fifty abstracts written in each language were selected for analysis. In order to analyze the structural organization of these abstracts, the mixed type model was used. The results showed that the Introduction, Methodology and Results moves were the most frequent moves in both languages. The most striking difference between languages was the lack of a Discussion move in the abstracts written in Turkish while it existed in approximately 50 per cent of RA abstracts written in English. The findings of the study have some pedagogical implications for academic writing courses especially for non-native speakers of English.en_US
dc.format.extentXI, 51 sayfatr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGenre analysisen_US
dc.subjectResearch artiele abstractsen_US
dc.subjectStructural organizationen_US
dc.subjectMovesen_US
dc.subjectContrastivs studyen_US
dc.subjectBiçim analizitr_TR
dc.subjectAraştırma makalesi özetleritr_TR
dc.subjectYapısal organizasyontr_TR
dc.subjectAdımlartr_TR
dc.subjectKarşılaştırmalı çalışmatr_TR
dc.titleStructural organisation of abstracts in English and Turkish research articlesen_US
dc.title.alternativeİngilizce ve Türkçe araştırma makaleleri özetlerinin yapısal organizasyonutr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306516.pdf34.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons