Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSabuncuoğlu, Zeyyat-
dc.contributor.authorŞirin, Meral-
dc.date.accessioned2020-02-24T10:43:33Z-
dc.date.available2020-02-24T10:43:33Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationŞirin, M. (1993). Doğal grupların analizinde sosyometrinin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9138-
dc.description.abstractBu çalışmada, örgütlerde biçimsel gruplarla birlikte var olan doğal grupların, sosyometrik analizi yapılarak, üyeler arasındaki . sempati ve antipati duyguları incelenmiş, mikro uyum gruplarının oluşma nedenleri araştırılmıştır. Yöneticilerin, doğal gruplar konusunda duyarlı olmaları ve çalışma gruplarını oluştururken, birbiriyle uyumlu bireyleri biraraya getirmeleri amaçlanmıştır. Özellikle ekip halinde çalışmayı gerektiren işletmelerde, personel verimliliğini yükseltebilmek için, grupların sosyometrik yönden incelenmesinin ve analiz sonucunda ortaya çıkan mikro uyum gruplarının, dikkate alınmasının önemi vurgulanmıştır. Araştırma dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; örgütlerde grupların yapısı, özellikleri, normları hakkında bilgi verilmiş, doğal, gruplar ve biçimsel gruplar ayrı ayrı işlenerek, doğal grupların, işletme yönetimine olan etkileri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbiriyle olan ilişki biçimleri, alt gruplar ve klikler hakkında bilgi edinmek için, en güvenilir yöntem olarak gösterilmiştir. Sosyometrinin temel öğeleri; sosyogram, sosyomatris, sosyal parçacık, sosyometrik tünel, sosyometrik ölçüt ve sosyometrik değer hakkında bilgi verilmiştir.tr_TR
dc.format.extent151 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDoğal gruplartr_TR
dc.subjectNatural groupsen_US
dc.subjectGruplartr_TR
dc.subjectGroupsen_US
dc.subjectSosyometritr_TR
dc.subjectSociometryen_US
dc.titleDoğal grupların analizinde sosyometrinin rolütr_TR
dc.title.alternativeThe role of sociometry in the analysis of natural groupsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
026087.pdf
  Until 2099-12-31
9.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons