Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8940
Title: Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümleri son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına yönelik kaygılarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of anxiety for high schools of fine arts and sports, music department senior students due to university
Authors: Bozkaya, İsmail
Bedenlier, Ebru
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Güzel sanatlar ve spor liseleri
Üniversite sınavı
Sınav kaygısı
High schools of fine arts and sports
University exams
Exam anxiety
Issue Date: 18-Mar-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bedenlier, E. (2010). Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümleri son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına yönelik kaygılarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümleri son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına yönelik kaygılarını değerlendirmek üzere, üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde YGS ve ÖYS sınavlarına yönelik kaygı durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evrenini Türkiye'deki tüm Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise bu liselerden seçilmiş en az on eğitim-öğretim yılını doldurmuş olan yirmi bir Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümlerinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında okumakta olan son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.Araştırmada tarama modeli çerçevesinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve araştırmacı tarafından hazırlanan anketler aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan 390 öğrenciden anket yoluyla elde edilen veriler değerlendirilmiş, tablo ve grafikler oluşturularak açıklanmaya çalışılmıştır.Araştırma sonucunda Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müzik Bölümleri son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına yönelik kaygıları değerlendirilmeye çalışılmış, bu konuda çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu görüş ve önerilerin Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri alanında çalışma yapan eğitimciler ile sınav kaygısı yaşayan öğrencilere yol göstereceği ve bu konuda yapılacak diğer araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
The purpose of this research is to analyze and understand the concerns of high school students of the fine arts and sports, during the preparation of YGS and ÖYS exams in process of university entrance exams .This research covers all high school of fine arts and sports music departments in Turkey. The subjects of this research are the 2009/2010 senior class music department students selected from 21 different high schools of fine arts and sports with a minimum 10 year history of education.This research model is based on descriptive methods. Research from literature resources and data compiled from a survey prepared by the researcher based on input of 390 student subjects. The results analyzed and described by using varying tables and charts.Based on the results of this research , the concerns of the Senior class students of music department at the high schools of fine arts and sports has been to evaluated and suggestions have been made to help and guide the future researches that will be made on this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8940
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311095.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons