Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8931
Title: Uludağ Üniversitesi kampüs alanı florası
Other Titles: Uludağ University campus area flora
Authors: Kaynak, Gönül
Tarımcılar, Gül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Botanik
Botany
Bitki örtüsü
Vegetation
Bursa
Flora
Issue Date: 23-Jan-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarımcılar, G. (1992). Uludağ Üniversitesi kampüs alanı florası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Uludağ Üniversitesi Kampus alanının florasını kapsamaktadır. Araştırma alanından 1986-1991 yılları arasında toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonunda 56 familya ve 217 cinse ait 252 tür saptanmıştır. Toplam takson sayısı 356 dır. Toplanan bitkilerden bitki coğrafyası bölgesi saptanabilen 121 türden, 78 i Akdeniz (%22), 36'sı Avrupa-Sibirya (%10), 4'ü İran-Turan, 3 ü ise öksin (%0,8) kökenlidir. Endemik tür sayısı 9 dur. En fazla tür içeren familyalar sırasıyla Asteraceae (52), Fabacaae (45), Lamiaceae (19), Lib'aceae (17), Boraginaceae (16), Poaceae (16) dır. Tür sayısı en fazla olan bazı cinsler ise Trifolium (10), Euphorbia (7), Vicia (7), Ornithogalum (6) dır. Ayrıca bu çalışma sonucunda Türkiye Florasında uygulanan kareler için 5 yeni örnek saptanmıştır. 205 bitki türüde Bursa ilinden ilk defa toplanarak bildirilmiştir.
This research covers the flora of Uludağ University Campus area. The plant specimens were collected from the research area betvveen 1986-1991 and the end of studies 252 species belong to 56 families and 217 genera were found. Total number of the taxa is 356 as well. The phytogeografic regions of only 121 species out of the collected material, have been determined: Mediterranean 78 (%22), Euro-Siberian 36 (%10), Irano-Turanien 4 (%1), Euxine 3 (%0,8). 9 species are endemic. The families with the highest number of species are Asteracea (52), Fabaceae (45), Lamiaceae (19), Li/raceae (17) some large genera are Trifol/um (10), Wc/a(T), Euphorbia (7), Ornithogalum (6). As a result of this study 5 new records are found for the squares of the Flora of Turkey. İn the vilayets of Bursa, 205 species were collected for the first time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8931
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023759.pdf
  Until 2099-12-31
7.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons