Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8807
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCordan, Jale-
dc.contributor.authorAksın, Sedat-
dc.date.accessioned2020-02-13T10:30:39Z-
dc.date.available2020-02-13T10:30:39Z-
dc.date.issued1989-
dc.identifier.citationAksın, S. (1989). Bazı melez bezelye çeşitlerinin konserve üretimine uygunluklarının saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8807-
dc.description.abstractÇalışmamız kronik stabil anginalı olguların tedaviden önce ve sonra sol ventrikül performansını sistolik zaman intervallerl ile araştırmak amacı İle yapılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Tıp FakülteBİ İç Hastalıkları Kliniği Kardioloji seksiyonunca ayaktan izlenen 32 kronik stabil anginalı olgu üzerinde yapılmıştır. Sistolik zaman intervallerinin kansız (noninvaziv) bir yöntem olup, hasta başında uygulanabilmeleri, ucuz ve riziko taşımamaları fazla personel ve alet gerektirmeyip, miyokard performansını göstermede değerli tanı yöntemlerin den biri olduğu gösterilmiştir. Kronik stabil anginalı, EKG ' sinde miyokard infarktüsü olmayan 9 olgu ve EKG'sinde tek damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 16 olguda isosarbid-5-mononitrat 'ın 3x20 mg/gün dozunda 14 günlük tedavisi ile, bozulan sol ventrikül performansının PEP,SVEZ, PEP/SVEZ parametrelerinde görülen olumlu değişmelerle, (p < 0.001, p< 0.005, p<0.01, p<0.01 ) istatistiksel açıdan çok anlamlı alarak düzeldiği gözlenmiştir. EKG'sinde 2 damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 7 olguda ise PEP, SVEZ PEP/SVEZ parametrelerinde saptadığımız olumlu değişmeler, (p < 0.005, p<0.01, p<0.02) istatistiksel açıdan düşük derecede anlamlı bulunmuş ve bu olgularda tedavinin gereksiz almadığı kanısını vermiştir. Böylece kronik stabil anginalı olgularımızda tedavinin 7. ve 14. gününde sistalik zaman intervalleri, prognozu göstermede değerli bulunmuş olup, sonuçların daha uzun süreli ve geniş bir çalışma ile güvenirlik sınırlarının artırılması gereğine varılmıştır.tr_TR
dc.format.extent74 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKronik hastalıktr_TR
dc.subjectMiyokard enfarktüsütr_TR
dc.subjectNitratlartr_TR
dc.subjectVentriküler fonksiyon-soltr_TR
dc.subjectChronic diseaseen_US
dc.subjectMyocardial infarctionen_US
dc.subjectNitratesen_US
dc.subjectVentricular function-leften_US
dc.titleKronik stabil anginalı olgularda isosorbid-5-mononitratın sistolik zaman intervallerine etkisinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of isosorbide-5-mononitrate on systolic time intervals in patients with chronic stable anginaen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007525.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons