Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8807
Title: Kronik stabil anginalı olgularda isosorbid-5-mononitratın sistolik zaman intervallerine etkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the effect of isosorbide-5-mononitrate on systolic time intervals in patients with chronic stable angina
Authors: Cordan, Jale
Aksın, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik hastalık
Miyokard enfarktüsü
Nitratlar
Ventriküler fonksiyon-sol
Chronic disease
Myocardial infarction
Nitrates
Ventricular function-left
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksın, S. (1989). Bazı melez bezelye çeşitlerinin konserve üretimine uygunluklarının saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız kronik stabil anginalı olguların tedaviden önce ve sonra sol ventrikül performansını sistolik zaman intervallerl ile araştırmak amacı İle yapılmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Tıp FakülteBİ İç Hastalıkları Kliniği Kardioloji seksiyonunca ayaktan izlenen 32 kronik stabil anginalı olgu üzerinde yapılmıştır. Sistolik zaman intervallerinin kansız (noninvaziv) bir yöntem olup, hasta başında uygulanabilmeleri, ucuz ve riziko taşımamaları fazla personel ve alet gerektirmeyip, miyokard performansını göstermede değerli tanı yöntemlerin den biri olduğu gösterilmiştir. Kronik stabil anginalı, EKG ' sinde miyokard infarktüsü olmayan 9 olgu ve EKG'sinde tek damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 16 olguda isosarbid-5-mononitrat 'ın 3x20 mg/gün dozunda 14 günlük tedavisi ile, bozulan sol ventrikül performansının PEP,SVEZ, PEP/SVEZ parametrelerinde görülen olumlu değişmelerle, (p < 0.001, p< 0.005, p<0.01, p<0.01 ) istatistiksel açıdan çok anlamlı alarak düzeldiği gözlenmiştir. EKG'sinde 2 damar tutulumu olan miyokard infarktüslü 7 olguda ise PEP, SVEZ PEP/SVEZ parametrelerinde saptadığımız olumlu değişmeler, (p < 0.005, p<0.01, p<0.02) istatistiksel açıdan düşük derecede anlamlı bulunmuş ve bu olgularda tedavinin gereksiz almadığı kanısını vermiştir. Böylece kronik stabil anginalı olgularımızda tedavinin 7. ve 14. gününde sistalik zaman intervalleri, prognozu göstermede değerli bulunmuş olup, sonuçların daha uzun süreli ve geniş bir çalışma ile güvenirlik sınırlarının artırılması gereğine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8807
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007525.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons