Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8798
Title: Askeri müzik eğitimi kapsamında toplu ses eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi
Other Titles: The assesment of choral vocal education performance within military music education
Authors: Kalender, Necdet
Önal, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Askeri müzik eğitimi
Toplu ses eğitimi
Koro
Military music education
Group vocal education
Chorus
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önal, E. (2004). Askeri müzik eğitimi kapsamında toplu ses eğitimi çalışmalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada Askeri Müzik Eğitiminin başlangıçtan günümüze kadar olan değişim süreci genelden özele doğru ele alınarak değerlendirilmiş, ağırlıklı olarak toplu ses eğitimine yer verilmiştir. Türk Askeri Müzik Eğitimi, askeri liselerde ve Bando Okullar Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulu' nda yürütülmekte olup "toplu ses eğitimi (koro)" uygulamaları bir program dahilinde, mesleki ve özengen müzik eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu araştırma, yazılı kaynak ve belgelerin taranması, bununla birlikte yapılan etkinliklerin incelenmesi yoluyla ortaya konulmuştur. Tez konusu olan "Askeri Müzik Eğitimi Kapsamında Toplu Ses Eğitimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi", geniş bir yelpaze içinde konuya genel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Bu yelpaze içinde yer alan özelliklerin bir çoğu ayrıca kendi içinde bir araştırma konusu olabilir. Sonuç olarak; orta dereceli askeri okullarda müfredat programlarının incelenmesi sonucunda toplu ses eğitimi (koro) çalışmalarına yeterli ölçüde yer verilmediği saptanmış, konuya ilgi duyanlara ve ilgili makamlara gerekli önerilerde bulunulmuştur.
In this research, The developmental process of Military Music Education was assessed from general to specific criteria and choral vocal education was especially stressed. Turkish Military Music Education which is being held in military high schools and Band Schools Commandant NCO Profession Academy, "Group Vocal Education (Chorus)" practises with a program is put into proccess around amateur and professional music education. This research was put forward through a study of written sources with the examine of the activities which were done. The thesis statement "The Assesment of Choral Vocal Education Performance within Military Music Education" is considered to be the general point of view on the subject within a large spectrum. Many of the features within this spectrum can individually be a matter of search statement.. As a result, although military music groups have basic, connecting and educative features, it is stated after inspecting the curriculum in Military High Schools that no importance is given to chorus education. In relationship with this topic, related organization and people have been informed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8798
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147941.pdf6.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons