Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8617
Title: The attitudes of the learners in intensive English programme at Sakarya University towards computer assisted language learning
Other Titles: Sakarya Üniversitesi İngilizce hazırlık programındaki öğrencilerin bilgisayar destekli dil öğrenimine ilişkin tutumları
Authors: Barut, Erol
Balkul, Halil İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli dil öğrenimi
Tutum değişikliği
Maruz kalma süresi hedef dil
Öğrenci profili
Computer assisted language learning
Attitude change
Exposure time
Target language
Student profile
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balkul, H. İ. (2010). The attitudes of the learners in intensive English Programme at Sakarya University towards computer assisted language learning. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma genel olarak, Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi araştırma alanı ve Sakarya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'na kayıtlı öğrencilerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi ilişkin tutumlarına odaklanmıştır.Sakarya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'na kayıtlı 134 öğrenci bu çalışmaya örneklem grubu olarak katılmıştır. Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine ilişkin tutumlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını saptamak için, örneklem grubuna akademik dönemin başında ve beş ay sonra ön-test ve son-test formatında anketler verilmiştir. Çalışmadaki veriler 2008-2009 akademik döneminde toplanmıştır.Çalışmadan elde edilen sonuçlar, beş aylık tecrübe dönemi içerisinde örneklem grubunun Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine ilişkin tutumlarında genel olarak olumlu değişikliklerin olduğunu göstermektedir. Ama bazı öğrenci gruplarının davranışlarında birtakım düşüşler görülmüştür, bu da ileride yapılacak çalışmalara bir kaynak oluşturabilir. Halihazırdaki çalışma ve içerisinde bulunan anket, gelecekte farklı öğrenci grupları ve farklı eğitim ortamlarında oluşturulacak olan diğer araştırmalara uyarlanabilir
This study generally focuses on computer assisted language learning research field and the attitudes of the learners who are enrolled in Intensive English Programme at Sakarya University, Turkey towards computer assisted language learning.134 learners in Intensive English Programme at Sakarya University, Turkey participated in the study as subjects. They were given questionnaires in pre-test and post-test format at the beginning of the academic term and five months later to see whether there were any changes in their attitudes towards computer assisted language learning. The data were gathered in 2008-2009 academic term.The results revealed that there occurred generally positive changes in the attitudes of the subjects towards computer assisted language learning during five-month exposure time. However, some decreases were observed in the attitudes of some certain types of learners which can be undoubtedly a source for further researches. The current study and the questionnaire used inside it might be adapted to other researches in the future in different education contexts with different types of learners.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8617
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311064.pdf563.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons