Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdizdoğan, Nihat-
dc.contributor.authorÇildir, Melih-
dc.date.accessioned2020-02-11T10:50:38Z-
dc.date.available2020-02-11T10:50:38Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationÇildir, M. (2010). Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8606-
dc.description.abstractDevletin ekonomik faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandığı araçlardan birisi de bütçedir. Günümüzde, dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bütçe uygulamaları çok önem kazanmıştır. Ülkeler bütçe sistemlerini gözden geçirerek, mali sistemlerinde reformlar yapmışlardır.Bu amaçla, birçok ülke, bütçe sistemlerini geliştirmek için, kamu harcamalarında verimliliği ve etkinliği esas alan performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş çalışmaları başlatmıştır. Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi uygulanmaya başlamıştır.Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bütçenin özellikleri, ilkeleri ve Bütçe Sistemleri yer almaktadır. İkinci bölümde ise bazı OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği'nde Performans Esaslı Bütçeleme uygulamaları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de uygulanan Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractOne of the instruments that goverment uses to provide its economic activities is the budget. Budgeting practices applications gainied importance as economic crsis the world is experiencing today. Thus, it became vital for countries to take under control of their public spending and prevent those public spending that are not under control.Fort his purpose, couples of countries to improve their budgeting systems, have begun to adopt performance based budgeting system whic bases on productivity and efficiencyin public spending.In our country performance based budgeting system has been in use since 2006 as Law of 5018 taken into the effeat.This thesis constitutes in three parts. In the firs part there are information on budgeting features, budgeting systems and budgeting principles. In the second part, information about performance based budgeting practices of some OECD countries and EU's are given. In the last part of this thesis, practices of Turkish performance budgeting system are examined and evaluated.en_US
dc.format.extentXIII, 206 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBütçetr_TR
dc.subjectKamu sektörütr_TR
dc.subjectBütçe sistemitr_TR
dc.subjectStratejik planlamatr_TR
dc.subjectPerformans esaslı bütçelemetr_TR
dc.subjectBudgeten_US
dc.subjectBudgeting systemen_US
dc.subjectStrategic planningen_US
dc.subjectPublic sectoren_US
dc.subjectPerformance based budgetingen_US
dc.titlePerformans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativePerformance based budgeting system and evaluation of its application in Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311063.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons