Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8493
Title: Beşşâr bin Burd ve döneminin şiirindeki yeri
Other Titles: Beşşâr bin Burd and his poetical status in his period
Authors: Yalar, Mehmet
Ruşid, Asan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Abbâsîler dönemi
Şiir
Şâir
Nesir
Dîvân ve hiciv şiiri
Abbasids period
Poem
Poet
Prose
Divân
Ironical poem
Issue Date: 29-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ruşid, A. (2011). Beşşâr bin Burd ve döneminin şiirindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: “Beşşâr b. Burd ve Döneminin Şiirindeki Yeri” adlı tez, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, şâir Beşşâr’ın içinde bulunduğu Abbâsîler dönemindeki belli başlı şaîrler ile nesir yazarları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra, bu dönemde hangi şiir türlerinin işlendiği belirtilmiştir. İkinci bölümde de, Beşşâr’ın doğumundan vefâtına kadar olan hayat hikâyesi anlatılmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, Beşşâr’ın şâirliği, şiir temaları ve özellikle hiciv şiiri, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilmiştir. Sonuç olarak Beşşâr’ın, Muvelledûn akımını başlatan büyük bir şâir olduğu ve hacimli bir dîvânın bulunduğu ortaya çıkmıştır.
“Bashar b. Burd and Poetry Period Place” at the thesis, consists of three parts. The first chapter, where the Abbasid period in the poet Beshar were informed about the major poets and prose writers. Then, during this period was committed which are types of poetry. The second chapter too, until his death the life story of the birth of Beshar explained. In the last section, the third section, Beshar poetry, satire, themes, and especially poetry, literary figure, and were informed in detail about the works. Beshar as a result, the flow started Muvelledûn is a great poet and a couch where the volume has emerged.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8493
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294854.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons