Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8472
Başlık: Uluslararası muhasebede vergilendirme sorunları(Çokuluslu şirketlerin ve vergilendirilmesi ve Türkiye'deki uygulama)
Diğer Başlıklar: International accounting taxation issues (taxation and multinational companies and applications in Turkey)
Yazarlar: Soydan, Hakkı
Ildır, Ali
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Muhasebe
Uluslararası işletmeler
Uluslararası muhasebe
Vergilendirme
Çifte vergilendirme
Accounting
International enterprises
International accounting
Taxation
Double taxation
Yayın Tarihi: 1999
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ildır, A. (1999). Uluslararası muhasebede vergilendirme sorunları (Çokuluslu şirketlerin ve vergilendirilmesi ve Türkiye'deki uygulama). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8472
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074369.pdf
  A kadar 2099-12-31
8.19 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons