Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8353
Title: Askeri amaçlı kullanılan fonksiyonel kumaşların konfor özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Comfort properties of functional cloths used for the military
Authors: Kaplangiray, Binnaz Meriç
Karalomlu, Ersin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Giyim konforu
Termofizyolojik konfor
Isıl direnç
Isıl soğurganlık
Isıl iletkenlik
Bağıl su buharı geçirgenliği
Su buharı direnci
Hava geçirgenliği
Güç tutusurluk
Aramid
Clothing comfort
Thermophysiological comfort
Thermal resistance
Thermal absorptivity
Thermal conductivity
Water vapour permeability
Water vapour resistance
Air permeability
Flame retardancy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karalomlu, E. (2010). Askeri amaçlı kullanılan fonksiyonel kumaşların konfor özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, giysilerin performans özelliklerinin yanı sıra konfor özellikleri de önem kazanmaktadır. Optimum konfor şartlarını sağlayabilecek alternatif kumaşlar ortaya çıkmaktadır.Bu çalışmada askeri amaçlı olan ve pilotların uçuş esnasında giydikleri uçuş tulumlarında kullanılan yanması geciktirilmiş kumaşların konfor özellikleri incelenmiştir. Bu kumaşların ısıl özellikleri, su buharı direnci, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği ve kılcallık özellikleri üzerinde testler gerçekleştirilmiş ve test sonuçlarına göre kumaşların konfor özellikleri hakkında yorumlar yapılmıştır.Bu çalışmada, test için kullanılan kumaşlardan kullanıcıya konfor sağlayabilecek olanlar tespit edilmiştir.
Today, performance properties of garments are important, besides that comfort properties of garments have the importance. Alternative fabrics which have optimum comfort conditions are produced.In this study, comfort properties of flame retardent fabrics which use on the suits pilots wear on the flight, have researched. Thermal properties, water vapour resistance, water vapour permeability, air permeability and capillarity properties were tested and according to test results it was explained about comfort properties of fabrics.In this study, it was determined between the fabrics which used on the tests, that is comfortable for user.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8353
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
259689.pdf2.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons