Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8325
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaynak, Gönül-
dc.contributor.authorBağçıvan, Gülşah-
dc.date.accessioned2020-02-07T08:17:04Z-
dc.date.available2020-02-07T08:17:04Z-
dc.date.issued2014-01-
dc.identifier.citationBağçıvan, G. (2014). Bursa ve çevresinde yayılışı olan Dianthus L. taksonları üzerinde sistematik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8325-
dc.description.abstractBu çalışma, 2011 – 2013 yılları arasında Bursa ve çevresinden toplanan Dianthus L. cinsine ait örnekler üzerinde yapılmış olan taksonomik ve morfolojik araştırmalara dayanmaktadır. Arazi çalışmaları sonunda araştırma alanında yayılışı olan 16 takson saptanmıştır. Bu taksonlar: Dianthus anatolicus Boiss., D. micranthus Boiss. & Heldr., D. leptopetalus Willd., D. leucophaeus Sibth. & Sm. var. leucophaeus, D. recognitus Schischk., D. crinitus Sm. var. crinitus, D. corymbosus Sibth. & Sm., D. carmelitarum Reut. ex Boiss., D. artwinensis Schischk., D. carthusianorum L. , D. calocephalus Boiss., D. lydus Boiss., D. cibrarius Clem., D. pinifolius Sibth. & Sm., D. giganteus d’Urv. ve D. goekayi Kaynak, Yılmaz & Daşkın’dir. Taksonların detaylı deskripsiyonları, ayırt edici özellikleri, çizimleri, fotoğrafları ve yayılış haritaları sağlanmıştır. Ayırt edici özelliklere dayanarak yeni bir tayin anahtarı hazırlanmıştır. D. micranthus ve D. carmelitarum türlerinin tohumları toplanamadığından bu taksonlar hariç diğerlerinin tohumlarına ait SEM görüntüleri de çekilmiştir. D. crinitus var. crinitus ve D. carthusianorum bu çalışma sırasında ilk kez araştırma alanından toplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study is based on taxonomical and morphological investigations of Dianthus L. species collected from Bursa and its environment between 2012 and 2013. At the end of the field studies 16 taxa were determined in the research area. These taxa: Dianthus anatolicus Boiss., D. micranthus Boiss. & Heldr., D. leptopetalus Willd., D. leucophaeus Sibth. & Sm. var. leucophaeus, D. recognitus Schischk., D. crinitus Sm. var. crinitus, D. corymbosus Sibth. & Sm., D. carmelitarum Reut. ex Boiss., D. artwinensis Schischk., D. carthusianorum L., D. calocephalus Boiss., D. lydus Boiss., D. cibrarius Clem., D. pinifolius Sibth. & Sm., D. giganteus d’Urv. and D. goekayi Kaynak, Yılmaz & Daşkın. A detailed description, diagnostic characters, line drawings, photographs, distribution maps of 16 Dianthus taxa are provided. A new identification key for the taxa was prepared. The seed SEM images (except for D. micranthus and D. carmelitarum because seeds of these taxa were not collected) of all taxa are also taken. In addition, D. crinitus var. crinitus and D. carthusianorum were collected from Bursa and its environment for the first time during this research.en_US
dc.format.extentXI, 158 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDianthus L.tr_TR
dc.subjectSistematiktr_TR
dc.subjectCaryophyllaceaetr_TR
dc.subjectSEMtr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectSystematicen_US
dc.titleBursa ve çevresinde yayılışı olan Dianthus L. taksonları üzerinde sistematik araştırmalartr_TR
dc.title.alternativeSystematic investigations on the Dianthus L. taxa distributed of Bursa and its environmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360446.pdf12.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons