Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8325
Title: Bursa ve çevresinde yayılışı olan Dianthus L. taksonları üzerinde sistematik araştırmalar
Other Titles: Systematic investigations on the Dianthus L. taxa distributed of Bursa and its environment
Authors: Kaynak, Gönül
Bağçıvan, Gülşah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dianthus L.
Sistematik
Caryophyllaceae
SEM
Bursa
Systematic
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bağçıvan, G. (2014). Bursa ve çevresinde yayılışı olan Dianthus L. taksonları üzerinde sistematik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, 2011 – 2013 yılları arasında Bursa ve çevresinden toplanan Dianthus L. cinsine ait örnekler üzerinde yapılmış olan taksonomik ve morfolojik araştırmalara dayanmaktadır. Arazi çalışmaları sonunda araştırma alanında yayılışı olan 16 takson saptanmıştır. Bu taksonlar: Dianthus anatolicus Boiss., D. micranthus Boiss. & Heldr., D. leptopetalus Willd., D. leucophaeus Sibth. & Sm. var. leucophaeus, D. recognitus Schischk., D. crinitus Sm. var. crinitus, D. corymbosus Sibth. & Sm., D. carmelitarum Reut. ex Boiss., D. artwinensis Schischk., D. carthusianorum L. , D. calocephalus Boiss., D. lydus Boiss., D. cibrarius Clem., D. pinifolius Sibth. & Sm., D. giganteus d’Urv. ve D. goekayi Kaynak, Yılmaz & Daşkın’dir. Taksonların detaylı deskripsiyonları, ayırt edici özellikleri, çizimleri, fotoğrafları ve yayılış haritaları sağlanmıştır. Ayırt edici özelliklere dayanarak yeni bir tayin anahtarı hazırlanmıştır. D. micranthus ve D. carmelitarum türlerinin tohumları toplanamadığından bu taksonlar hariç diğerlerinin tohumlarına ait SEM görüntüleri de çekilmiştir. D. crinitus var. crinitus ve D. carthusianorum bu çalışma sırasında ilk kez araştırma alanından toplanmıştır.
This study is based on taxonomical and morphological investigations of Dianthus L. species collected from Bursa and its environment between 2012 and 2013. At the end of the field studies 16 taxa were determined in the research area. These taxa: Dianthus anatolicus Boiss., D. micranthus Boiss. & Heldr., D. leptopetalus Willd., D. leucophaeus Sibth. & Sm. var. leucophaeus, D. recognitus Schischk., D. crinitus Sm. var. crinitus, D. corymbosus Sibth. & Sm., D. carmelitarum Reut. ex Boiss., D. artwinensis Schischk., D. carthusianorum L., D. calocephalus Boiss., D. lydus Boiss., D. cibrarius Clem., D. pinifolius Sibth. & Sm., D. giganteus d’Urv. and D. goekayi Kaynak, Yılmaz & Daşkın. A detailed description, diagnostic characters, line drawings, photographs, distribution maps of 16 Dianthus taxa are provided. A new identification key for the taxa was prepared. The seed SEM images (except for D. micranthus and D. carmelitarum because seeds of these taxa were not collected) of all taxa are also taken. In addition, D. crinitus var. crinitus and D. carthusianorum were collected from Bursa and its environment for the first time during this research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8325
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
360446.pdf12.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons