Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8245
Title: Francisco Tarrega'nın klasik gitar eğitimine katkıları
Other Titles: Francisco Tarrega's contribution to classic guitar education
Authors: Çubuk, Zeki
Rende, Efgan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Gitar eğitimi
Modern gitar
Francisco Tarrega
Tarrega Okulu
Guitar education
The School of Tarrega
Modern Guitar
Issue Date: 28-Aug-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rende, E. (2006). Francisco Tarrega'nın klasik gitar eğitimine katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Tarrega Okulu olarak adlandırılan anlayışın tanımı yapılmaya çalışılmış ve bu okulun kurucusu Francisco Tarrega’nın (1852–1909) klasik gitar eğitimine katkıları incelenmiştir. Tarrega’nın, ardında kendi öğretilerini içeren yazılı bir kaynak bırakmaması nedeniyle; modern tekniğinin, gitar çalmada sağ ve sol el anlayışının ve öğrencilerini yetiştirirken izlediği metodun eğitim bilimsel özelliklerinin açık bir şekilde ortada bulunmadığı düşünülmektedir. Araştırmada Tarrega'nın klasik gitar eğitimine katkıları incelenirken yoğun bir kaynak tarama çalışması yapılmıştır. Kaynak tarama çalışmasında İngilizce, Almanca spanyolca dilde uluslararası kaynakların yanında Türkçe kaynaklar incelenmiş; Internet taramasından da büyük ölçüde yararlanılmıştır. ve Araştırma kapsamında Tarrega Okulu tanımlanarak, Tarrega öncesi gitar eğitim metotları ile Tarrega Okulunu temel alan gitar eğitim metotları eğitim bilimsel yönden karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. Benzer karşılaştırma “oturuş-tutuş, sağ el ve sol teknikleri, süslemeler” konularında da yapılmış; Tarrega'nın öğrencilerinin çağımız gitar eğitimine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, ülkemiz gitar eğitimcilerinden bazılarının konu hakkındaki düşünce ve değerlendirmeleri görüşme yöntemi ile araştırma kapsamına alınmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Tarrega'nın gitar çalma anlayışına getirdiği birçok yeniliğin 20. yy. gitar müziğine, gitar eğitim bilimine ve gitar çalma tekniklerine doğrudan etki ettiği saptanmıştır.
In this study, a definition has been sought for what is known as the School of Tarrega and the contribution that this school's founder, Francisco Tarrega (1852–1909), brought to classic guitar education has been investigated. Owing to the fact that there is no written source containing his own teaching and the fact that there is no publicly available record of his modern technique, his understanding of the right and left hand in guitar playing and the educational characteristics of the method he employed while educating his students are considered. While investigating Tarrega's contributions to guitar education, a wide range of written sources have been used. As well as English, German and Spanish texts, Turkish sources have been researched. A good use has been made of the internet too. The scope of this study in defining the School of Tarrega compares and evaluates the methodology that was the foundation of the School of Tarrega, with pre-Tarrega methodology from an educational perspective. A similar comparison of posture, right and left hand technique, and ornamentation, has been also carried out. At the same time the influence Tarrega's students have had over guitar education has been investigated. In addition, our country's some guitar educationalists' thoughts and assessments about this subject has been taken research comprehensiveness with interview method. In conclusion, it is established that Tarrega's understanding of the guitar has had a direct effect on and influence over recent 20" Century guitar music, guitar education and guitar technique.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8245
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187478.pdf9.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons