Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7873
Title: Yenidoğan sarılıklarında tedavi yaklaşımı
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Çetinkaya, Merih
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Keywords: Sarılık
Yenidoğan
Bilirübin
Fizyolojik sarılık
Fototerapi
Neonatal jaundice
Jaundice
Phototherapy
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetinkaya, M. vd. (2006). "Yenidoğan sarılıklarında tedavi yaklaşımı". Güncel Pediatri, 4(3), 118-123.
Abstract: Sarılık, yenidoğan döneminde en sık görülen problemlerden birisidir. Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilir. Erişkinlerde >2mg/dl, yenidoğanlarda >6mg/dl olduğunda, sarılık gözle görülebilir hale gelir. Sarılıklı bir bebek ile karşılaşıldığında fizyolojik mi, incelemeye gerek var mı, hangi tetkikler istenmeli, tehlike var mı, potansiyel tehlike nasıl saptanabilir, tehlike varsa nasıl tedavi edilmelidir gibi sorulara cevap aranmalıdır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/909453
http://hdl.handle.net/11452/7873
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2006 Cilt 4 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_3_13.PDF137.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons