Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7834
Title: Uludağ'da yayılışı olan Linum L. Türleri üzerinde palinolojik araştırmalar
Other Titles: Palynological researches on Linum L. species distrubuted on Uludag
Authors: Kaynak, Gönül
Demirtaş, Ali Fuat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Polen
Morfoloji
Linum
Linaceae
Uludağ
Pollen
Morphology
Issue Date: 28-Oct-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtaş, A. F. (2003). Uludağ'da yayılışı olan Linum L. Türleri üzerinde palinolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa Uludağ'da yayılış gösteren dokuz Liman L. [Liman pamphylicum (Boiss.) Podp. subsp. ofympicum G. Kaynak et ö. Yılmaz, Liman nodiflorum L., Liman corymbulosum Reichb., Liman trigynum L., Liman ofympicum Boiss., Liman hirsutum L., subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anotolicum, Liman hirsutism L., subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyttum Davis, Liman tenuifolium L., Liman beirme Miller.] taksonunun polen morfolojileri, herbaryum örnekleri kullanılarak Wodehouse Metodu'na göre ışık mikroskobu altında mcelenmiştir. Taksonlann polen tanımlan fotoğraf ve çizelgelerle verilmiştir. Çalışılan Liman L. ciminin polenleri taksonlar arasında benzerlik göstermektedir. Polenler, radyal simetrili, isopolar, trikolpat, oblat, suboblat, oblat-sferoid; polar görünüşte sirkular ve triangulardır. Bununla birlikte polen ölçüleri yönünden farklılıklar da göstermektedir.
In this study, pollen grain morphology of nine Liman L. taxons [Liman pamphylicum (Boiss.) Podp. subsp. olympicum G. Kaynak et Ö. Yılmaz, Unum nodiflorum L., Limon corymbulosum Reichb., Liman trigynum L., Liman olympicum Boiss., Liman hirsutum L., subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anotolicum, Limon hirsutum L., subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyllum Davis, Liman tenuifolium L., Liman beinne Miller.] distributed on Uludağ were examined under a light microscope by the useof Wodehouse Method. During the field study and investigations the herbarium specimens of the taxons were used. The identification of the taxons were given with photographs and tables. The pollen grains of the Liman L. taxons showed similarities amang themselves. The pollen grains are radial symmetrical, isopolar, tricolpate, oblate, suboblate, oblate-spheroid. Polar, circular and triangular in appearance. However, the differences from the view of pollen scales are also observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7834
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139894.pdf
  Until 2099-12-31
5.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons