Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7800
Title: Uludağda yayılışı olan Linum L. türleri üzerine morfolojik ve anatomik araştırmalar
Other Titles: Morphological and anatomical investigations on the Linum L. species of Uludağ
Authors: Kaynak, Gönül
Yılmaz, Özer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Morfoloji
Anatomi
Linaceae
Uludağ
Morphology
Anatomy
Linum
Issue Date: 7-Jan-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Ö. (2003). Uludağda yayılışı olan Linum L. türleri üzerine morfolojik ve anatomik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2000 - 2002 yılları arasında Bursa - Uludağ'dan toplanan Unum L. cinsine ait örnekler üzerinde yapılmış olan morfolojik ve anatomik araştırmalara dayanmaktadır. Arazi çaJışmaları sonunda araştırma alanında yayılışı olan 9 takson saptanmıştır. Bu taksonlar: Linum pamphylicum (Boiss.) Podp. subsp. olympicum G. Kaynak et Ö. Yılmaz, Linum nodiflorum L, Linum corymbulosum Reichb., Linum trigynum L., Linum olympicum Boiss., Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum, Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyllum Davis, Linum tenuifolium L. ve Unum bienne Miller'dir. L nodiflorum, L corymbulosum, L. trigynum, L. tenuifolium ve L bienne Uludağ'dan ilk kez bu çalışma sırasında toplanmıştır. Linum pamphylicum subsp. olympicum, bu çalışma sırasında tespit edilmiş ve bilim dünyasına yeni bir takson olarak tanıtılmıştır. Çalışmanın morfoloji bölümünde kök, gövde, yaprak, çiçek, meyva ve tohum özellikleri saptanarak çizimlerle belirtilmiş ve taksonların tanımlamaları yapılarak bir ayrım anahtarı hazırlanmıştır. Çalışmanın anatomi bölümünde kök, gövde ve yaprak enine kesitleri alınmış, yaprak alt ve üst yüzeyindeki stoma indeksi belirlenmiş olup şekilleri çizilerek çalışmaya eklenmiştir. Ayrıca türlere ve kesitlere ait fotoğraflara da çalışmada yer verilmiştir.
The study is based on morphological and anatomical investigations of Linum L. species collected in Uludağ between 2000 - 2002. The collected materials belong to the following 9 taxa: Linum pamphylicum (Boiss.) Podp. subsp. olympicum G. Kaynak et Ö. Yılmaz, Linum nodiflorum L., Linum eorymbulosum Reichb., Linum trigynum L, Linum olympicum Boiss., Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum, Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. platyphyllum Davis, Linum tenuifolium L., Linum bienne Miller. L. nodiflorum, L. eorymbulosum, L trigynum, L tenuifolium and L bienne were collected from Uludağ for the first time by us. Druing this study L. pamphylicum subsp. olympicum is described as a new taxon to science. In the morphological part of this study, the morphological characters of root, stem, leaf, flower, fruit and seed of Linum taxa were investigated and related figures are given. The differences between the collected taxa are given in identification keys. Anatomical assays were carried out using transversal sections of root, stem, leaves and in surfacial section of leaves. The stomata indices were determined. At the same time the figures and photographs have been added in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7800
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
139889.pdf
  Until 2099-12-31
5.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons