Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7474
Title: Bursa'da piyasaya sunulan kavurmaların kimyasal ve mikrobiyolojik kalite niteliklerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of chemical and microbiological quality characteristics of roasted roasted products in Bursa
Authors: Yücel, Ahmet
Tiryakioğlu, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Fiziksel özellikler
Halk sağlığı
Hijyen
Kavurma
Kimyasal bileşim
Mikrobiyoloji
Physical properties
Public health
Hygiene
Fried meat
Chemical composition
Microbiology
Issue Date: 11-Oct-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiryakioğlu, Ö. (1993). Bursa'da piyasaya sunulan kavurmaların kimyasal ve mikrobiyolojik kalite niteliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü.
Abstract: Bu araştırma Bursa ili merkezinde tüketime sunulan kavurmaların bileşimini ve mikrobiyolojik kalitesini saptamak amacıyla yapıldı. Bu amaçla, kavurma örneklerinde, mikrobiyolojik, kim yasal ve fiziksel analizler yapılarak, elde edilen bulgular, daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış, halk sağlığı ve hijyen açısından değerlendirilmiştir.
This research was made in order to find the microbi ological quality and content of fried meat (kavurma) pre senting to consumption in Bursa. With this aim, in the fried meat samples, microbio logical, chemical and physical analysis were made and then the quality criteria were determined. The results were compared with the previous, studies and evaluated from the point of view public health and hygiene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7474
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028401.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons