Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7356
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-29T11:15:20Z-
dc.date.available2020-01-29T11:15:20Z-
dc.date.issued2017-04-12-
dc.identifier.citationŞahin, M. ve Başkaya, H. S. (2017). "Nasıl toprak oluyoruz?". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 125-140.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324663-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7356-
dc.description.abstractBu makalede, çağlar boyunca gömü geleneklerini veya ritüellerini irdelemek yerine, özellikle inhumasyon defin sonrasında insan bedeninin tekrar toprağa nasıl dönüştüğünü, değişik dönemlere ait aynı coğrafyadan toplanan insan kemiklerinin incelenmesi suretiyle anlamak hedeflenmektedir. İnceleme amacıyla topladığımız kemiklerin özellikle Güney Marmara Bölgesi’nden ve değişik zaman dilimlerinden olmasına dikkat edilmiştir. Yapılan bu çalışma, ayrıca, kemiklerin toprak altında kalma süresi ile kemikler üzerindeki sekonder oluşumların, özellikle hidroksiapatitin yoğunluğunun doğru orantılı arttığını göstermektedir. Bu sonuç, kemik buluntularının iç/por yüzeylerinde yürütülecek benzer çalışmalar ile kemiklerin ait olduğu dönemin belirlenmesinin mümkün olabileceğini, diğer bir ifade ile tarihleme konusunda belki bu yöntemin de kullanılabileceğini düşündürmektedir.tr_TR
dc.description.abstractIn this article, instead of examining burial customs or rituals throughout the ages, it is aimed to understand how the human body is transformed back to the soil especially after the seed burial, by examining the human bones collected from the same geographical region of different periods. It should be noted that the bones we collect for examination are in particular from the South Marmara Region and from different time periods. This study also shows that the duration of the bones in the soil and the secondary occurrences on the bones, especially the density of hydroxyapatite, are directly proportional. This result suggests that it may be possible to determine the period when the bones belong to the same studies carried out on the inner/por surfaces of the bone finds, in other words, perhaps this method could also be used for dating.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİskelettr_TR
dc.subjectSEMtr_TR
dc.subjectKemik yaşıtr_TR
dc.subjectHidroksiapatittr_TR
dc.subjectGüney Bithyniatr_TR
dc.subjectArkeometritr_TR
dc.subjectSkeletontr_TR
dc.subjectBone ageen_US
dc.subjectHydroxyapatiteen_US
dc.subjectSouth Bithyniaen_US
dc.subjectArchaeometryen_US
dc.titleNasıl toprak oluyoruz?tr_TR
dc.title.alternativeHow do we become soil?en_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage125tr_TR
dc.identifier.endpage140tr_TR
dc.identifier.volume10tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorŞahin, Mustafa-
dc.contributor.buuauthorBaşkaya, Hüseyin S.-
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_6.pdf836.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons