Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7222
Title: Nd: YAG laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının önlenmesi
Other Titles: Prevention of intraocular pressure increase after Nd: YAG laser posterior capsulotomy
Authors: Karadenizli, Caner
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Antibiyotikler
Cerrahi-göz
Lazer tedavisi
Profilaksi
İntraoküler basınç
Antibiotics
Surgery-eye
Laser therapy
Prophylaxis
Intraocular pressure
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karadenizli, C. (1994). Nd: YAG laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının önlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1993-1994 yılları arasında ekstrakapsüler katarakt ekstraksi- yonu+arka kamara lens implantasyonu yapılmış ve arka kapsül opasitesi sebebiyle Nd-YAG laser arka kapsülotomi yapılmak üzere U.Ü.T.F. Göz A.B.D. ön Segment birimi'ne sevk edilen yaş ortalaması 57±13(20-80) olan 42'si kadın 36'sı erkek olmak üzere toplam 78 hastanın 80 gözü çalışmaya alınmıştır. Nd-YAG laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışını önlemede 125mg acetazolamid tab.P.O.,%0. 5 timolol coll. ve %1'lik apraclonidin'in etkisini araştırmak amacıyla, hastalar her gruba 20'şer göz düşecek şekilde rastgele 4 gruba ayrılarak, preop.l saat önce sırasıyla;l. gruba plasebo,2.gruba acetazo lamid, 3. gruba timolol, 4gruba ise apraclonidin verildi. Arka kapsülde 3-4mm açıklık sağlayacak şekilde Nd-YAG laser kapsülotomi yapıldıktan sonra, göziçi basınç artışını izlemek amacıyla l.,3.ve 24. saatlerde app.tonometrisi ile ölçümler yapıldı. Sonuçta; plasebo ve acetazolamid grubunda özellikle l.ve 3. saatlerde %60 oranında 5mmHg'yi aşan,%20 oranında lOmmHg'yi aşan göziçi basınç artışları görülürken, timolol grubunda ise l.ve 3.saatlerdeki göziçi basıncı plasebo grubuna göre düşük bulun makla birlikte %25 oranında 5mmHg'yi aşan,%15 oranında lOmmHg 'yi aşan basınç artışı görüldü..43- Apraclonidin grubunda ise göziçi basınçlarında belirgin bir düşüş gelişerek, postop.24 saat içinde hiçbir olguda SmmHg'yi aşan basınç artışına rastlanmamıştır. Günümüzde apraclonidin gibi yeni geliştirilen antiglokomatöz ilaçlarlar özellikle optik sinir harabiyeti gelişebilecek glokoma- töz hastalarda Nd-YAG laser arka kapsülotomi sonrası göziçi basınç artışının profilaksisinde ümit vermektedirler.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7222
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032848.pdf
  Until 2099-12-31
1.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons