Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7012
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-25T10:27:31Z-
dc.date.available2020-01-25T10:27:31Z-
dc.date.issued2019-03-06-
dc.identifier.citationİncedayı, B. vd. (2019). "Ohmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 341-354.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/866960-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7012-
dc.description.abstractGıda sektöründe geleneksel ısıl işlem uygulamalarına alternatif olabilecek daha hızlı ve çevreci üretim teknolojileri araştırılmaktadır. Son zamanlarda üzerinde birçok araştırma yapılan yöntemlerden biri olan, literatürde joule ısıtma, elektriksel direnç ısıtma, elektro iletken ısıtma ve rezistans ısıtma olarak da adlandırılan ohmik ısıtma, gıdaların elektriksel yolla ısıtıldığı bir sistemdir. Geniş bir uygulama alanına sahip olan ohmik ısıtma yönteminde ısı enerjisinin direk ürün içerisinde oluşması birçok avantaj sağlamaktadır. Ohmik ısıtma sisteminin verimliliğini etkileyen başlıca parametreler elektriksel direnç, elektriksel alan kuvveti, partikül boyutu ve konsantrasyondur. Bu derleme çalışmasında, son dönemlerde ohmik ısıtma sistemi ile gerçekleştirilen evaporasyon, ekstraksiyon, çözündürme, enzimatik ve mikrobiyal inaktivasyon uygulamaları incelenerek, ohmik ısıtmanın verimliliği, avantajları ve gıda kalitesi üzerine etkileri değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn the food sector, faster and ecological production technologies alternative to conventional heat treatment applications are being investigated. Ohmic heating, also called joule heating, electrical resistance heating, electro-conductive heating and resistance heating in the literature, which is one of the most researched method in recent years, is a system where the foods are heated electrically. This method has a wide application area and the formation of heat energy directly in the product during the process provides many advantages. The main parameters affecting the efficiency of the ohmic heating system are electrical resistance, electrical field strength, particle size and concentration. In this study, current ohmic heating assisted evaporation, extraction, dissolution, enzymatic and microbial inactivation applications are reviewed and the effects of ohmic heating on efficiency and food quality have been evaluated.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectElektroporasyontr_TR
dc.subjectEvaporasyontr_TR
dc.subjectİnaktivasyontr_TR
dc.subjectOhmik ısıtmatr_TR
dc.subjectElectroporationen_US
dc.subjectEvaporationen_US
dc.subjectİnactivationen_US
dc.subjectOhmic heatingen_US
dc.titleOhmik ısıtma destekli işlemlerin gıdalarda kullanımı ve kalite uzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeUse of ohmic heating assisted treatments in foodstuffs and impact on qualityen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-6128-7453tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-9948-4433tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-1951-7937tr_TR
dc.identifier.startpage341tr_TR
dc.identifier.endpage354tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorİncedayı, Bige-
dc.contributor.buuauthorSeyhan, Buket-
dc.contributor.buuauthorÇopur, Ömer Utku-
Appears in Collections:2019 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_11.pdf374.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons