Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6926
Title: 2008 ekonomik krizinin ABD hegemonyasına etkisi
Other Titles: The effect of 2008 economic crise on American hegemony
Authors: Reçber, Kamuran
Sarı, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Hegemonya
ABD
Ekonomik kriz
Rekabet
Sovyet sonrası dönem
İstikrar
Gelişmekte olan devletler
Hegemony
USA
Economic crise
Competition
Post-Soviet era
Stability
Developing countries
Issue Date: 28-Jan-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarı, S. (2016). 2008 ekonomik krizinin ABD hegemonyasına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomik, askeri ve uluslararası kurumları şekillendirebilme kapasitesi sayesinde, uluslararası anlamda hegemonyasını tesis etme olanağına kavuşmuştu. Sovyet sonrası dönemin ilk on yılında ABD, Francis Fukuyama ve Samuel Huntington gibi önde gelen dış politika yazarlarınca süper güç olarak değerlendirilmiştir. Zayıflayan ekonomik gücüne askeri yayılmacılığının da eklenmesi 2008 Ekonomik Krizi'yle sonuçlandı ve bu ABD'nin hegemonik gücünün artık eski seviyelerinde olmadığını açığa çıkardı. Bu arada Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan devletler ve kendine has pozisyonuyla Avrupa Birliği (AB) dünya meselelerinde daha fazla söz hakkı istemektedirler. Bu açıdan dünya barışı ve istikrarı adına uluslararası ticaret, uluslararası ekonomik düzenlemeler, uluslararası göç, uluslararası terörizm, sınır güvenliği ve kitle imha silahlarının yayılması ve buna yol açan sebepler gibi başlıca uluslararası meselelerde müzakereler gerçekleştirilmelidir. Hegemonya teorileri bağlamında günümüzde devletler arasında ekonomik, askeri ve kurumsal anlamda devam eden çıkar ve güç mücadelesini açıklama gayretindeki bu çalışmada, özellikle 2008 Ekonomik Krizi sonrası, ABD`nin zayıflayan ekonomik kapasitesinin ABD hegemonyasına olan etkisi analiz edilmeye çalışılmaktadır.
United States of America (USA) is a country that its economic, military and instutitional capability paved the way to its hegemonic leadership in international meaning after the World War II. At the first decade of the post-Soviet Era USA was evaluated as a super power by prominent writers in foreign policy such as Francis Fukuyama and Samuel Huntington. Decreasing economic gravity accompanying with military expansion came out with economic crise in 2008 and revealed that hegemonic leadership of USA is vulnerable now. By the way with its unique position Eurepean Union (EU) and also developing countries such as China, India, Russia, Brazil and South Africa demand more right of audience about World politics. It is with this understanding, for the name of world peace and stability, views should exchange on major international issues such as international trade, economic regulation, migration, terrorism, border security and proliferation of mass-destruct weapons and its root causes. In the context of hegemonic theories, this thesis aims to give an answer enduring struggle among nations in economic, military and instutitional terms. Especially the effect of declining economic capacity after the 2008 Economic Crise on USA`s hegemony is tried to be analyze.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6926
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427422.pdf1.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons