Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6509
Title: Balık yemlerinde balık unu yerine tavuk ununun kullanılma olanakları
Other Titles: Replacement of fish meal by poultry by-product in trout feeds
Authors: Bilgüven, Murat
Can, Gökhan
Keywords: Balık unu
Tavuk unu
Balık yemleri
Su ürünleri yetiştiriciliği
Fish meal
Poultry by-product meal
Aquaculture feeds
Aquaculture rearing
Issue Date: 3-May-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgüven, M. ve Can, G. (2018). "Balık yemlerinde balık unu yerine tavuk ununun kullanılma olanakları". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2), 189-200.
Abstract: Nüfusun hızlı bir şekilde artışına paralel olarak insanların besin ihtiyacını da arttırmaktadır. Protein ihtiyacımızın karşılanmasında su ürünleri önemli besinlerden birini oluşturmaktadır. Su ürünleri barındırdığı kaliteli ve yüksek oranda protein, ω3 yağ asitleri, vitamin ve minerallarden dolayı insanlar tarafından yoğun bir şekilde talep edilmektedir. Doğal su kaynaklarında sürdürülebilir (gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan yapılan) avcılıkla yapılan üretim, protein ihtiyacımızı karşılayamadığından, su ürünleri yetiştiriciliği zorunlu hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde en önemli işletme giderinin yem olduğu açıkça görülebilir. Geleneksel yetiştiricilikte kullanılan yemlerde ise balık unu temel hammadde durumundadır. Balık ununun pahalı bir ürün olması, bilim insanlarını alternatif yem hammaddesi arayışına yöneltmiştir. Balık ununa alternatif olabilecek ürünler arasında tam yağlı soya, lüpen (acı bakla), et unu, tavuk unu vb hammaddeler sayılabilir. Bu çalışma; tavuk ununun, balık unu yerine ne kadar kullanılabileceğini ve bu durumun yem maliyetini nasıl etkileyebileceğini araştıran çalışmalardan derlenmiştir.
Food requirement of men increases in parallel to population increase. Aquatic food resources are the most important element in meeting the protein requirementof humankind. Aquatic food resources are in high demand due to its high protein, ω3 fatty acids, vitamins and mineral contents. Since the production of fish and other aquatic resources from natural waters is not enough to meet the requirements of humankind, farming of aquatic organisms in captivity is a necessity throughout the World. Feed price is considered as the highest expenditure in aquaculture farms. Fish meal is the main ingredient used in feed formulations in aquafeeds. Because fish meal is an expensive and finite resource, the efforts to find alternative protein resources that are cheaper and easier to produce, to fish meal have intensified by scientists over the last decades. Soybean products, lupin, meat meal and poultry by-product meal are examples of protein resources that can be used as alternatives to fish meal in aquafeeds. This study aimed to review the previous studies reporting the possibility of replacement of dietary fish meal by poultry by-product meal and its effect on feed cost in aquafeeds.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570384
http://hdl.handle.net/11452/6509
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2018 Cilt 32 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32_2_14.pdf278.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons