Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6163
Title: Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç dağıtımı ve bu bağlamda şirketlerin vergiden kaçınma eğilimleri
Other Titles: Transfer pricing, hidden profit distribution in this context corporations tendency of tax avoidance
Authors: Giray, Filiz
Yurter, Yiğit Alp
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Transfer fiyatlandırması
Transfer pricing
Yapay transfer fiyatlandırması
Emsal fiyat
Örtülü kazanç
Devletsiz gelirler
Vergi rekabeti
Artifical transfer pricing
Arm’s length price
Hidden income
Stateless income
Tax competition
Issue Date: 29-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yurter, Y. A. (2019). Transfer fiyatlaması, örtülü kazanç dağıtımı ve bu bağlamda şirketlerin vergiden kaçınma eğilimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Transfer fiyatlaması liberal ekonomiye geçişle birlikte uluslararası boyutta önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu durum uluslararası örgütlerin de dikkatini çekmiş ve bu konu üzerinde mevzuat geliştirmeye başlanmıştır. Geliştirilen ulusal ve uluslararası mevzuatların küresel değerlere uyması küreselleşen dünyada bir gereklilik haline gelmiştir. Şirketlerin etik hassasiyetleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Şirketler transfer fiyatlamasına dair kararlar alırken, bu süreçte ahlaki ve etik değerlerinde yer alması gereklidir. Şirketler transfer fiyatlaması kararlarını, yasalar içinde kalmakla birlikte yasaların boşluk, zayıflık ve farklılıklarından yararlanarak oluşturabilirler. Transfer fiyatlaması stratejileri yasalara uygun olsa bile bu stratejiler her zaman etik değerler içerisinde yer almayabilir. Bu çalışmada transfer fiyatlamasının amaçları, etkileri, bu alanda geliştirilen kurallarla, transfer fiyatlamasına ilişkin özel durumlar ve ülke örnekleri gibi konular transfer fiyatlamasının ulusal ve uluslararası boyutunun sınırlarının anlaşılması için incelenmiştir. Transfer fiyatlamasının barındırdığı potansiyelin, çok uluslu şirketler tarafından, nasıl, küresel kâr aktarımı ve vergi tabanını erozyona uğratacak şekilde kullanıldığı ve şirketlerin transfer fiyatlamasını diğer enstrümanlarla entegre bir şekilde kullanıp küresel vergi yüklerini etkilediği çalışmada anlatılan önemli konulardan biridir.
Transfer pricing has become one of the important subjects on international aspect with the passing up on to the liberalization economy. This situation also drew attention of international organizations and legislations have been started to develop on this subject. National and international legislations which are being developed must fit to the global values. Ethical sensibilities of companies show differences with each other. When companies take decisions about transfer pricing must also involve moralities and ethical values in this progress. Companies could create their transfer pricing decisions with staying in the law either benefiting from law’s spaces, weakness and differences. Even strategies of transfer pricing convenient to the laws, this strategies cannot be always in ethical values. In this study scrutinizes; aims of transfer pricing, effects, rules which were developed in this field, special cases related to transfer pricing and matters as examples of nation for understanding to national and international dimension’s boundaries of transfer pricing. How potential of transfer pricing use to international profit shifting and base erosion from multinational companies and how companies use this transfer prices integrating with other instruments to decreasing international tax burdens are one of the important subjects in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6163
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10277974.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons