Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6044
Title: Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of nitrogen and potassium fertilization on the yield and some quality characteristics of sugarbeet
Authors: Özgümüş, Ahmet
Turhan, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, A. (1992). Azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarının verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Azot ve Potasyumlu Gübrelemenin Şeker Pancarının Verim ve Bazı Kalite özellikleri üzerine Etkileri Bu araştırma azot ve potasyumlu gübrelemenin şeker pancarında verim ve kalite üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. U.ü. Ziraat Faküİtesi 1nin Görükle'deki Uygulama ve Araştırma Çiftlitti'nde 1991 yılında bir tarla denemesi kurulmuştur. Parsellere azot 0, 100, 150 ve 200 kg N/ha düzeylerinde (üre halinde); potasyum ise 0, 100, 150 ve 200 kg KaO/ha düzeylerinde (potasyum sülfat halinde) uygulanmıştır. Değişik azot ve potasyum düzeylerinin şeker pancarında kök verimi, şeker verimi, yüzde kuru madde ve zararlı azot (amino-N) miktara üzerine etkileri araştırılmıştır. Azotlu gübrelemenin şeker pancarının kök ve şeker verimi üzerine etkileri istatistiksel olarak % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. Azot miktarı arttıkça şeker varlığı asalmış, ancak kok verimindeki artışa bağlı olarak toplam şeker veriminde de artış görülmüştür. En yüksek şeker verimi (ortalama 7.79 ton/ha) hektara 200 kg N ve 150 kg Ka0 verilen parsellerde elde edilmiştir. Artan azot miktarları ile ilişkili olarak şeker pancarındaki zararlı azot miktarı da önemli düzeyde artmıştır. Potasyumlu gübrelemenin ise, şeker pancarında kök ve şeker verimi ile azot, miktarı üzerine istatistiksel olarak önemli düzeyde herhangi bir etkisi saptanamamıştır
This research was conducted to investigate the effects of nitrogen and potassium fertilization on the yield and quality of sugarbeet. A field trial was established at the Experimental Farm of the Agricultural Faculty of Uludad University in Gorukle, Bursa. Nitrogen was applied at the rates of 0, 100, 150 and 200 kg N/ha as urea, and potassium was applied at the rates of 0. 100, 150 and 200 kg K=0/ha as potassium sulfate. The effects of different rates of nitrogen and potassium fertilizers on the root yield, sugar yield, percent dry matter and harmful nitrogen (amino-N) were investigated. The effects of nitrogen fertilization on the root and sugar yield were found statistically significant at 0.01 level. Despite sugar content was decreased with the increasing amounts of N applied, total sugar yield was increased due to increasing root yield. The highest sugar yield (average 7.79 t/ha) was obtained at the level of 200 kg N/ha and 150 kg K=0/ha. The amount of harmful nitrogen was increased significantly with the increasing rates of nitrogen. There were no statistically significant effects of potassium fertilization on the root yield, sugar yield and harmful nitrogen of sugarbeet.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6044
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357847.pdf
  Until 2099-12-31
10.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons