Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6020
Title: Bestecilerin görüşleri doğrultusunda Türk eğitim müziğinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of Turkish school music in accordance with the opinions of composers
Authors: Özeke, Sezen
Çeliktaş, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Eğitim müziği
Eğitim müziği bestecileri
Music education
School music
Composers of school music
Issue Date: 8-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeliktaş, H. (2013). Bestecilerin görüşleri doğrultusunda Türk eğitim müziğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Müzik eğitiminin amaçlarıyla örtüşen ve müzik eğitiminde bir materyal olarak önemli yer tutan; geleneksel ve çağdaş, tek sesli ve çoksesli, yerel, ulusal ve evrensel nitelikle müziklerden beslenen eğitim müziği alanına ilişkin olarak, alanın üretici tarafında yer alan bestecilerin görüşlerinin alındığı bu araştırmada; eğitim müziği bestecileri tarafından alanın değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden yola çıkılarak bir durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada, "eğitim müziği kavramı; eğitim müziği durumu ve sorunları; eğitim müziği besteleri ve besteciliği; eğitim müziği alanının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik öneriler" temalarına ilişkin veri toplamak amacıyla bir görüşme formu hazırlanmış ve 7 besteci ile görüşmeler yapılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmada eğitim müziği alanına ilişkin olarak; mevcut dağarcık, dağarcığın müzik eğitimi içinde fiilen kullanılma durumu, müzik eğitimi ders kitapları içindeki şarkılar, ders içi uygulamalar, beste ve bestecilik, eğitim müziğine özendirme ve teşvik konularında sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. İçerik analizinden elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, araştırmanın sonunda genel durum tespiti yapılmış ve alanın iyileştirilmesi amacıyla önerilere yer verilmiştir.
School music which is contained traditional and contemporary, monophonic and polyphonic, local, national and universal music, takes an important role as a material in music education. In this research, it is aimed to evaluate the field of school music by the composers' opinions. In the research, interview form has been prepared with the intention of getting data related with the themes of "the concept of school music"; "the situation and problems of school music"; "repertoire and composing of school music"; and "proposals to development of school music field." Data has been collected by interviewing 7 composers and has been analyzed by making content analysis. In the research, related to school music field; some problems have been encountered in respect of existing repertoire, usability of repertoire in school music actively, the songs in the music textbooks, practices in the lessons, repertoire and composing, and encouragement of school music composers and promotion to school music. Based on findings obtained from content analysis, general assessment has been determined and recommendations have been included on the purpose of improvement of the field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6020
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
357813.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons