Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5814
Title: Türkiye'de sosyal politikanın gelişiminde Cahit Talas'ın etkisi
Other Titles: The impact of Cahit Talas on development of social policy in Turkey
Authors: Kaya, Pir Ali
Özdemir, Ömer Furkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Sosyal Politika Bilim Dalı.
Keywords: Cahit Talas
Sosyal ekonomi
Sosyal demokrasi
Social policy
Social economics
Social democracy
Issue Date: 15-Aug-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, Ö. F. (2013). Türkiye'de sosyal politikanın gelişiminde Cahit Talas'ın etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Prof. Dr. Cahit TALAS, Türkiye’de Sosyal Politika’nın kurucularındandır ve ömrünün neredeyse tamamına yakını Türkiye’de Sosyal Politika anlayışının gelişimi konusunda yapmış olduğu çalışmalarıyla geçmiştir. Mülkiye’de başlayan eğitim hayatı, Çalışma Bakanlığı’nda bürokrat olarak görev yaptığı yıllar, akademiye geçerek bir bilim insanı olarak yapmış olduğu çalışmalar ve politik yaşamı esasen içiçe geçmiştir; ve tüm bu alanlarda yapmış olduğu çalışmalar hep bir noktayı gözeten bir seyir izlemiştir: Zayıf ve güçsüz olanın korunması. Türkiye’de Sosyal Politika’nın Gelişimi’nde Cahit TALAS’ın Etkisi’nin incelenmeye çalışıldığı bu çalışma; giriş ve sonuç bölümleri dışında çalışmanın ana planını oluşturan üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Prof. Dr. Cahit TALAS’ın çocukluk yılları, eğitimi, akademisyenliği, bürokrat olarak görev yaptığı yıllar ve politikacı kişiliği biyografik eksende incelenmeye çalışılmıştır. Prof. Dr. Cahit TALAS’ın Sosyal Politika anlayışı çalışmanın ikinci bölümünde, temel dinamikleri ve kendi özgünlüğü çerçevesinde incelenmeye çalışılmış; çalışmanın üçüncü bölümünde ise Prof. Dr. Cahit TALAS’ın Türkiye’de Sosyal Politika alanına dair yapmış olduğu katkılar başlıklar halinde incelenmeye çalışılmıştır.
Prof.Dr. Cahit Talas, is one of the founders of Social Policy in Turkey and almost his entire life span was spent in studies over evolution of Social Policy in Turkey. His educational life started in Mülkiye (the School of Political Science, Ankara University), the years when he was working as a bureaucrat in the Minister of Labor, the works done by him as a man of science after passing academy and his political life were faired basically; and his studies over all these issues always progressed by focusing on only one point: Protection of disadvantaged and underpower people. This study, in which the Impact of Prof.Dr. Cahit Talas on development of Social Policy in Turkey was tried to be analysed, is composed of three main parts besides introduction and final chapters. In first part of the study; childhood, education, academic career of Prof.Dr. Cahit Talas, the years when he was working as a bureaucrat and his political figure were tried to be analysed in biographic manner. Prof.Dr. Cahit Talas’ understanding of Social Policy was tried to be studied in accordance with its fundamental dynamics and own originality in the second part of the study. In the third part, contributions of Prof.Dr. Cahit Talas about Social Policy in Turkey were tried to be analysed in the form of headlines.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5814
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
354610.pdf84.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons