Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5752
Title: Vejetaryen beslenme ve sağlık üzerine etkileri
Other Titles: Vegetarian diet and effects of vegetarian nutrition on health
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Özcan, Tülay
Baysal, Serap
Keywords: Vejetaryen
Beslenme
Sağlık
Kronik hastalıklar
Vegetarian
Nutrition
Health
Chronic diseases
Issue Date: 12-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, T. ve Baysal, S. (2016). "Vejetaryen beslenme ve sağlık üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 101-116.
Abstract: Vejetaryenler et ya da hayvansal kaynaklı gıdaları hiç tüketmeyen ya da sınırlı olarak tüketen kişiler olarak tanımlanmaktadır. Vejetaryen beslenme biçimleri lakto vejetaryen, ovo vejetaryen, lakto-ovo vejetaryen, vegan vb. olarak sınıflandırılabilmektedir. Vejetaryen beslenmesi genellikle beden kütle indeksi, toplam serum ve kolesterol seviyesi ile tansiyonun daha düşük olmasını sağlayarak kalp hastalıkları, hipertansiyon, felç, tip 2 diyabet ve belirli kanser türlerinin vejetaryen olmayanlara kıyasla daha az gözlenmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, vejetaryenlerin sağlığın korunması ve bazı kronik hastalıkların risklerinin azaltılması için tek tip beslenme sonucu eksiklikleri belirlenen vitamin B12, vit D, ω-3 yağ asitleri, kalsiyum, demir ve çinkoyu diyetlerinde yeterli miktarda almaları gerekmektedir. Bu derlemede vejetaryen beslenme şekillerinin sağlığa olan etkileri incelenmiştir.
A vegetarian is a person who either does not or limitedly consume meat or animal-derived foods. Vegetarian diets can be classified as lacto vegetarian, ovo vegetarian, lacto-ovo vegetarian, vegan etc. A vegetarian diet usually provides lower body mass index, serum total and cholesterol levels, and blood pressure; reduced heart disease, hypertension, stroke, type 2 diabetes, and certain cancers than do non-vegetarians. However, vegetarians should take adequate amounts of vit B12, vit D, ω-3 fatty acids, calcium, iron, and zinc due to the nutritional deficiencies in order to improve health and reduce the risk of some chronic diseases. This review deals with the impacts of vegetarian diets on health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497479
http://hdl.handle.net/11452/5752
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2016 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_10.pdf249.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons