Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5687
Title: Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dalı öğretim programında uygulanan viyolonsel eğitiminde Türk eserlerinin yerinin ve gerekliliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of Turkish pieces' place and necessity in violoncello training applied in education faculty fine arts education department's music education programs
Authors: Demirbatır, Rasim Erol
Özer, Seray
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Türk müziği
Viyolonsel eğitimi
Türk viyolonsel eserleri
Turkish music
Violoncello education
Turkish cello pieces
Issue Date: 28-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özer, S. (2017). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dalı öğretim programında uygulanan viyolonsel eğitiminde Türk eserlerinin yerinin ve gerekliliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada ülkemizde viyolonsel eğitiminde önemli bir yere sahip olan Türk motifleri içeren viyolonsel eserlerinin, viyolonsel öğretim elemanları ve öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda gereklilik ve yeterlilik düzeyleriyle, kullanılma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, "Türk müziği ögeleri kullanılarak bestelenmiş viyolonsel müziği eserleri ve bestecilerine ilişkin veri toplamak, bu eserlerin viyolonsel eğitimine katkı sağlama, nicelik olarak yeterli bulunma, ulaşılabilirlik durumu vb. özellikleri ölçmek amacıyla viyolonsel öğretim elemanları ve öğrencilerine anket uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda genel durum tespiti yapılarak, viyolonsel eğitiminde Türk müziği motifleri kullanılarak bestelenmiş viyolonsel eserlerine ilişkin mevcut repertuvarın nicelik olarak yeterli bulunmadığı ve etkili kullanımında sorunlarla karşılaşıldığı belirlenmiştir. Bu yapıdaki eserlerden daha çok ve etkili bir biçimde faydalanılmasına yönelik öneriler oluşturulmuştur.
In this research, the identification of the necessity and sufficiency levels and the use of violoncello pieces, including Turkish motives that have an important role in violoncello training in our country is aimed in accordance with the views of violoncello instructors and students. In the research, a questionairre is applied to violoncello instructors and students so as to collect data regarding violoncello composers and pieces composed by using Turkish music components, and to measure the features of these pieces such as contribution to violoncello training, being sufficent in terms of quality and being convenient. Scanning method has been used to analyze the data. At the conclusion part of the research it has been found out that current repertory regarding violoncello pieces in violoncello training composed by using Turkish music motives are not sufficent in terms of quantity, and some problems are encountered when trying to use them efficiently. Besides, it has been suggested that such pieces be used more, and more effectively in violoncello training.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5687
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487359.pdf8.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons