Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-09T11:45:10Z-
dc.date.available2020-01-09T11:45:10Z-
dc.date.issued2015-12-30-
dc.identifier.citationKarabacak, A. Ö. vd. (2015). "Mikrodalga ve mikrodalga destekli kurutmanın çeşitli meyve ve sebzelerin kalite parametreleri üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 125-135.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228153-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5580-
dc.description.abstractKurutma, gıda maddelerinin dayanıklılığını artırmak için kullanılan en eski muhafaza yöntemlerinden biridir. Kurutma veya dehidrasyon; mikrobiyal bozulmaların ve kimyasal reaksiyonların yavaşlatılması veya durdurulması amacıyla katı maddelerden suyun uzaklaştırılması işlemidir. Meyve ve sebzelerin kurutulmasında, konvansiyonel kurutma, vakum kurutma, kızılötesi ışınlar ile kurutma, ozmotik kurutma, dondurarak kurutma ve mikrodalga kurutma yöntemleri kullanılmaktadır. Mikrodalga kurutma işleminde yüksek frekanslı dalgalar kurutulan materyalin içinden hızla geçmekte, absorblanarak ısı enerjisine dönüşmekte ve böylece materyal içindeki su buharlaşmaktadır. Mikrodalga kurutmada ısı transferi, merkezden yüzeye doğru olduğu için kurutulan gıda maddesinin, iç sıcaklığı yüzey sıcaklığından daha yüksek olup, konvansiyonel kurutmaya göre daha dinamik bir ısı transferi gerçekleşmektedir. Bu derlemede, mikrodalga kurutma yönteminin avantajları ve dezavantajları ele alınarak, meyve ve sebzelerin kalite kriterleri üzerine etkisinden bahsedilecektir. Ayrıca kurutulmuş meyve ve sebzelerde mikrodalga kurutma yönteminin diğer yöntemlerle karşılaştırılması yapılarak meyve ve sebzelerin kurutma süresine, kurutma hızına ve kalite faktörleri üzerine etkisi değerlendirilecektir.tr_TR
dc.description.abstractDrying is one of the oldest conservation methods which is used for increasing the durability of foods. Drying or dehydration; is the process of removing water from the solid in order to retard or stop microbial degradation and chemical reactions. Conventional drying, vacuum drying, infrared drying, osmotic drying, freeze drying and microwave drying methods are used for drying fruits and vegetables. In microwave drying, high frequency waves pass quickly through the material, transform into thermal energy by absorption, thus the water inside the material is evaporated. In this review, the advantages and disadvantages of microwave drying and its effect on the quality parameters of fruit and vegetables will be discussed. Furthermore, microwave drying will be compared with other drying methods and effects of these methods on the drying time, drying rate and quality parameters of fruit and vegetables will be considered.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMikrodalgatr_TR
dc.subjectVakumtr_TR
dc.subjectKurutmatr_TR
dc.subjectMeyvetr_TR
dc.subjectSebzetr_TR
dc.subjectKalite parametreleritr_TR
dc.subjectMicrowaveen_US
dc.subjectVacuumen_US
dc.subjectDryingen_US
dc.subjectFruiten_US
dc.subjectVegetableen_US
dc.subjectQuality parametersen_US
dc.titleMikrodalga ve mikrodalga destekli kurutmanın çeşitli meyve ve sebzelerin kalite parametreleri üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeMicrowave and microwave-assisted drying effect on quality parameters of various fruits and vegetablesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage125tr_TR
dc.identifier.endpage135tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorKarabacak, Azime Özkan-
dc.contributor.buuauthorSinir, Gülşah Özcan-
dc.contributor.buuauthorSuna, Senem-
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_12.pdf383.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons