Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5520
Title: Balıkesir ili eğreltileri üzerinde morfolojik ve korolojik araştırmalar
Other Titles: Morphological and chorological investigations on ferns of Balıkesir province
Authors: Kaynak, Gönül
Tuyji, Osman Nuri
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Balıkesir
Eğrelti otu
Koroloji
Morfoloji
Ferns
Chorology
Morphology
Issue Date: 18-Sep-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuyji, O.N. (1987). Balıkesir ili eğreltileri üzerinde morfolojik ve korolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 1986-87 yıllarında, Balıkesir il sınırları içinde kalan alanlardan toplanmış eğrelti örnekleri üzerinde yapılan morfolojik ve korolojik araştırmalara dayanarak ha­zırlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda araştırma bölgesinde 16 eğ­relti türünün bulunduğu tesbit edilmiştir. Cheilanthes persica (Bory) Kuhn , Cheilanthes marantae (L.) Domin subsp. marantae, Anogramma leptophylla (L.) Link , Adiantum capillus-veneris L., Polypodium vulgare L., Polypodium interjectum Shivas , Pteridium aquilinum (L.) Kuhn , Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes , Asplenium adiantum-nigrum L., Asplenium scolopendrium L. subsp. scolopendrium , Asplenium ceterach L. subsp. ceterach , Athyrium filix-foemina (L.) Roth , Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar , Dryopteris filiz-mas (L.) Schott , Dryopteris pallida (Bory) Fomin subsp. pallida. Çalışmanın morfoloji bölümünde, tesbit edilen 16 eğrelti tülünün deskripsiyonu, herbaryum örnekleri ve sistematik lite­ratüre dayanarak verilmiştir. Tesbit edilen eğrelti türlerinin bölgedeki yayılışı ve yerinde yapılan gözlemlere dayanarak yetişme ortamları belir­lenmiştir. İncelenen bölgede 3 ü Türkiye Florası’nda uygulanan ka­reler, 3 ü de karede Balıkesir ili için yeni olmak üzere top­luca 4 yeni örnek tesbit edilmiştir.
This study is based on morphological and chorological investigations of ferin material (Pteridophytes) that collected in the province boundary of Balıkesir betrceen in 1986-87. At the end of this research the following 16 f e m species have been found in this regiom Cheilanthes persica (Bory) Kuhn, Cheilanthes marantae (1.) Domin subsp. marantae, Anogramma leptophylla (1.) link, Adiantum capillus-veneris 1., Polypodium vulgare L., Polypodium intergectum Shivas, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Asplenium trichomanes 1. subsp. trichomanes, Asplenium adiantumr- nigruml., Asplenium scolopendrium!. subsp. scolopendrium, Asplenium ceterach 1. subsp. ceterach, Athyrium filis-foemina (1.) Eoth, Cystopteris fragilis (L.) Bemh., Polystichum setiferum (Porsk.) Woynar, Dryopteris filix-mas (1.) Schott, Dryopteris pallida (Bory) Pomin subsp. pallida. The descriptions of these species which based on the collected herbarium material and on the relevant tasonomic literatüre are given in the morphological part of the study. The spreading of this fern species on the region of research and their habitats at the and of the observations have been determined. As a result of this study, 3 new records within the squares used in the Plora of Turkey and 3 new records for Balıkesir within a square, in ali, 4 new records have been established.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5520
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003562.pdf
  Until 2099-12-31
2.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons