Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5453
Title: Alternatif kanatlı yetiştirme sistemlerinde yetiştirme pratikleri ve refah standartları
Other Titles: Management practices and welfare standards of alternative poultry production systems
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
İpek, Aydın
Sözcü, Arda
Keywords: Organik
Serbest dolaşımlı
Refah
Broiler
Yumurtacı tavuk
Organic
Free range
Welfare
Layer
Issue Date: 26-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, A. ve Sözcü, A. (2015). "Alternatif kanatlı yetiştirme sistemlerinde yetiştirme pratikleri ve refah standartları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 133-146.
Abstract: Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasının sonucunda, tarımsal faaliyetlerde birim üretim alanından maksimum verimliliğin sağlanması en önemli hedeflerden biri olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda tüketicilerin çevrenin korunması, sürdürebilir tarım ve sağlıklı beslenme konusunda gösterdikleri hassasiyet sonucunda gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim faaliyetlerinde yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Benzer gelişmeler kanatlı sektöründe de gerçekleşmiş olup, üretimde hayvan hakları ve refahının ihlal edilmesi, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ilaç ve kimyasal maddelerin kullanılması ve çevreye etkileri gibi kaygılar tüketiciler arasında giderek yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, etlik piliç yetiştiriciliği ile yumurta tavukçuluğu için yeni üretim sistemleri geliştirilmiştir. Bu noktada, hayvanların fizyolojik gereksinimleri ve doğal davranışlarının dikkate alındığı uygun barındırma, bakım, yönetim, besleme, sağlık koruma ve tedavi uygulamaları belirlenmiştir. Bu makalede, etlik piliç yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğunda geleneksel yetiştirme sistemlerine alternatif olarak gündeme gelen organik ve serbest dolaşımlı (free range) yetiştirme sistemlerinde yetiştirme pratikleri ve refah standartları hakkında bilgi verilmiştir.
As a result of the rapid growth of the world's population, maximum production yield per unit area has been one of the most important goals. However, recently, increasing of concerns about environmental protection, sustainable agriculture and healthy food production have resulted with new quests in both plant and animal productions. Similar developments have been seen in poultry production, and concerns about animal rights and welfare, usage of chemicals cause risks for human health, and their effects on environment has become widespread among consumers. As a result, in many countries through the world, especially in EU countries, new production systems have been developed for broilers and layers. At this point, some standards have been created for optimum housing, keeping, management, feeding, health protection and treatment practices by considering animals’ physiological requirements and natural behaviour patterns. In this review, it is informed about management practices and welfare standards in the organic and free range production systems that have come up as alternative systems instead traditional systems for broiler and layers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154237
http://hdl.handle.net/11452/5453
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_14.pdf279.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons