Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5448
Başlık: Biyoyakıt pillerinde kaktüs bitkisinin elektrolit olarak kullanılması
Diğer Başlıklar: Investigation of appropriate biofuels cell for use as cactus electrolyte
Yazarlar: Çelik, Yusuf
Anahtar kelimeler: Biyoyakıt pili
Kaktüs
Elektrik enerjisi
Yenilenebilir enerji
Biofuel cell
Cactus
Electricity energy
Renewable energy
Yayın Tarihi: 26-Haz-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çelik, Y. (2015). "Biyoyakıt pillerinde kaktüs bitkisinin elektrolit olarak kullanılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 97-105.
Özet: Artan çevre kirliliğine çözüm olmak için insanoğlu, alternatif enerji kaynakları kullanımını her geçen arttırmayı amaçlamaktadır. Alternatif enerji kaynaklarından biri de yakıt pili, çevre dostu olması ve yüksek verimlerde çalışabilmesi gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Biyolojik katalizleme ile enerji üreten biyoyakıt pilleri de yakıt pili içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan bu çalışmada kaktüs bitkisinin biyolojik yapısında değişiklik yapılmadan elektrik enerjisi üretilmiştir. Böylece kaktüs bitkisinden doğrudan elektrik enerjisi üretilmiştir.
Human to be a solution to the increasing environmental pollution, seeks to increase the use of alternative energy sources with each passing. One of the alternative sources of energy in the fuel cell is able to operate at the forefront with features such as an eco-friendly and high efficiency. Biological catalysis with energy producing biofuel cells is also an important place in the fuel cell. In this study, electricity is produced without changes in the biological structure of the cactus plant. Thus, electricity is produced directly from the cactus plant.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154233
http://hdl.handle.net/11452/5448
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2015 Cilt 29 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
29_1_10.pdf295.63 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons