Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKamalak, Adem-
dc.date.accessioned2020-01-08T07:24:23Z-
dc.date.available2020-01-08T07:24:23Z-
dc.date.issued2015-06-20-
dc.identifier.citationCanbolat, Ö. vd. (2015). "Kuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı mayanın besi performansı ile bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkisiy". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 73-85.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154231-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5440-
dc.description.abstractBu çalışma kuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı maya (Saccharomyces cerevisiae) kültürü (CMK)’nün kuzu besi performansı, bazı rumen sıvısı ve kan metabolitleri üzerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada 3 aylık yaşta 40 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzu kullanılmış ve hayvanlar her biri 10 baş erkek kuzudan oluşan 1 kontrol, 3 deneme olmak üzere 4 grup düzenlenmiştir. Kuzu besi rasyonlarına sırasıyla 0 (kontrol), 1, 2 ve 4 kg/ton KM düzeyinde canlı maya kültürü (CMK) ilave edilmiştir. Deneme 63 gün sürmüştür. Araştırma süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışı kontrol (1), 2. 3. ve 4. deneme gruplarında sırasıyla 275.55, 291.11, 329.52 ve 290.95 g, her kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı ise gruplarda sırasıyla 55.026, 4.816, 4.315 ve 4.801 kg olduğu saptanmıştır. Ayrıca kuzu besi rasyonlarına CMK ilavesinin rumen sıvısı parametreleri ile kan parametrelerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Sonuç olarak kuzu besisinde yoğun yem karmalarına 2 kg/ton KM düzeyinde CMK katılmasının canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma, bazı rumen sıvısı ve kan parametrelerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effect of live yeast (Saccharomyces cerevisiae) on the fattening performance, rumen liquid parameters and blood metabolites of lambs. Forty Kıvırcık male lambs (10 months age) were assigned in complete random block design to feeding trial consisting of four dietary treatments. Live yeast was included into diet in the ratio of 0, 1, 2 and 4 kg/ tones on a dry matter basis. The experiment lasted 63 days. Live weigh gain of lambs for treatment groups were 275.55, 291.11, 329.52 and 290.95 g respectively. The feed intakes of lambs for four dietary treatments were 5.026, 4.816, 4.315 and 4.801 kg respectively. In addition, the supplementation of live yeast had positive effects on the rumen liquid parameters and blood metabolites. As a conclusion, supplementation of live yeast into lamb diets in the ratio of 2 kg/tones improved the live weigh gain, feed efficiency, rumen liquid parameters and blood parameters.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKıvırcık kuzutr_TR
dc.subjectBüyüme performansıtr_TR
dc.subjectCanlı maya kültürütr_TR
dc.subjectRumen sıvısıtr_TR
dc.subjectKan parametreleritr_TR
dc.subjectKıvırcık lamben_US
dc.subjectGrowth performanceen_US
dc.subjectLive yeast cultureen_US
dc.subjectRumen liquiden_US
dc.subjectBlood parametersen_US
dc.titleKuzu besi rasyonlarına ilave edilen canlı mayanın besi performansı ile bazı rumen sıvısı ve kan parametreleri üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effects of live yeast on fattening performance, some rumen liquid and blood parameters of lambsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage73tr_TR
dc.identifier.endpage85tr_TR
dc.identifier.volume29tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
dc.contributor.buuauthorCanbolat, Önder-
dc.contributor.buuauthorKara, Hüseyin-
dc.contributor.buuauthorFilya, İsmail-
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_8.pdf272.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons