Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5415
Title: Atık su arıtma çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) türünde bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkisi
Other Titles: Effects of sewage sludge on the growth and flower development of Clarkia amoena
Authors: Demirkan, Gülbin Çetinkale
Akat, Hülya
Yokaş, İbrahim
Keywords: Arıtma çamuru
Clarkia amoena
Yeniden kullanım
Sewage sludge
Reuse
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirkan, G. Ç. vd. (2014). "Atık su arıtma çamurunun Clarkia amoena (Yer Açelyası) türünde bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 49-57.
Abstract: Son yıllarda kirlilik kaynağı olarak ortaya çıkan atık su arıtma çamurlarının depolanması ve bertarafı işlemleri de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Arıtma çamurlarının yeniden kullanımı ile çevreye zarar vermeyecek bir şekilde doğaya tekrardan kazandırılması önemli bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda atık su arıtma çamurlarının en ekonomik, en pratik, sürdürülebilirliği yüksek ve çevreye zararı en az olan bertaraf etme yöntemi olarak karşımıza tarımsal amaçlı kullanımı çıkmaktadır. Bu çalışmada, peyzaj düzenlemelerinde mevsimlik süs bitkisi olarak değerlendirilen Clarkia amoena (Yer Açelyası) türü toprağa 4 farklı dozda (Kontrol, % 25, % 50 ve % 75) uygulanmış atık su arıtma çamurunun bitki gelişimi ve çiçeklenme üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu’na ait açık alanda saksıda, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. İstatistiksel veriler değerlendirildiğinde; sürgün uzunluğu, bitki başına çiçek sayısı ve üst aksam yaş ağırlığına ait değerler % 1 düzeyinde önemli bulunurken, kök uzunluğu ile üst aksam kuru ağırlığına ait veriler istatistiksel açıdan % 5 önem düzeyinde etkili bulunmuştur. Kök yaş ve kuru ağırlığı parametrelerine bakıldığında ise değerler istatistiki olarak önemli bulunmamakla birlikte artan dozlara paralel şekilde kök yaş ve kuru ağırlığı değerlerinin de artış gösterdiği gözlemlenmiştir.
Gathering and disposal of sewage sludge which arise as pollution source is always cause problems on recent years. Reuse of sewage sludge and recycling them without damaging the environment and the nature is a very important subject. Due to this importance most economic, practicle and sustainable way of using sewage sludge is to use them as an organic material source in agricultural applications. The aim in the study is the effect of sewage sludge on the growth and flowering of Clarkia amoena which use as seasonal ornamental plant in landscape studies. Sewage sludge applied in four doses to soil as control 25 %, 50 %, 75 % respectivly. Research established as random blocks in three replications at the open areas of Mugla Sitki Kocman University Ortaca Vocational School. Results showed that shoot length, total flower for plant and upper part of plant fresh weight is significantly important (1 %); root length and upper part of plant dry weight is also significantly important (5 %). Root of plant fresh and dry weight values showed an increase due to all doses but they are not significantly important.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154219
http://hdl.handle.net/11452/5415
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_5.pdf185.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons