Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5414
Title: Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının araştırılması
Other Titles: A research on eating habits of Uludag University students
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Sinir, Gülşah Özcan
İncedayı, Bige
Çopur, Ömer Utku
Kaplan, Elif
Bekaroğlu, Merve
Keywords: Uludağ Üniversitesi
Beslenme alışkanlıkları
Beslenme
Beden kitle indeksi
Uludag University
Eating habits
Nutrition
Body mass index
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sinir, G. Ö. vd. (2014). "Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının araştırılması". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 37-47.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsünde öğrenim gören 83 öğrenciye anket uygulanarak yapılan bu çalışmada, öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan bu anket çalışmasına katılanların hepsi yükseköğrenim öğrencisidir. Araştırmaya katılan öğrenciler, rastgele örnekleme metodu ile belirlenmiş olup, elde edilen veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Buna göre; öğrencilerin %69.9’unun Beden Kitle İndeksinin (BKİ) normal düzeyde olduğu, %30.1’inin öğün saatlerinin düzenli olduğu, %60.2’sinin ise öğün atladığı saptanmıştır. Öğrencilerin öğle ve akşam yemeklerinde daha çok beyaz et, sebze ve salatayı tercih ettiği belirlenmiştir.
The aim of this study was to determine eating habits of 83 undergraduate students by applying a survey in Uludag University, Gorukle campus in May 2014. The students were selected by random sampling method and obtained data was evaluated with SPSS statistics software. While 69.9% of students had normal Body Mass Index (BMI); 30.1% of students had regular meal time and 60.2% had missed mealtimes. Students mostly preferred to eat white meat, vegetables and salads for lunch and dinner.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154218
http://hdl.handle.net/11452/5414
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_4.pdf218.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons