Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5405
Title: Erzurum İli İspir İlçesinde yayılışı olan thymus L. türleri üzerindeki morfolojik ve ekolojik araştırmalar
Other Titles: Morphological and ecological studies on thymus L. species which are spread in Ispir district of Erzurum province
Authors: Kaynak, Gönül
Daş, Naciye Şimşek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Ekoloji
Erzurum-İspir
Morfoloji
Timus bezi
Ecology
Morphology
Thymus gland
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daş, N. Ş. (1996). Erzurum İli İspir İlçesinde yayılışı olan thymus L. türleri üzerindeki morfolojik ve ekolojik araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma 1994-1996 tarihleri arasında İspir (Erzurum) ve çevresinden toplanan Thymus L. türleri üzerinde yapılan morfolojik ve ekolojik incelemelere dayanarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda bölgede 3 Thymus L. türünün yayılış gösterdiği saptanmıştır. Bu türler: Thymus fallax.Fisch et Mey, T iransacucasicus Ronniger ve T. pubescens Boiss. Et Kotschy ex Celak var. pubescen 'lir. Çalışmanın morfoloji bölümünde Thymus L. türlerinin vejetatif organlarının biyometrik ölçümleri yapılarak morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Yetişme yerinden alman toprak örneklerinin kimyasal analizlerine ve yapılan gözlemlere dayanılarak türlerin ekolojik özellikleri saptanmıştır.
This study is based on morphological and Ecological investigations of Thymus species collected in İspir and its surrounndings during 1994-1996 and the observations made in field. The following 3 Thymus species have been found in this area; Thymus fa/lax Fisch et Mey; T. transcaucasius Ronniger; '/'. pubescens Boiss. et Kotsch ex celak var. pubescens In the morphological part of this study, morphological characters of Thymus species are investigated and related figures are given. In the ecological port of the study. The studied Thymus species have been established based on the soil sampels, as well as the field observation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5405
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057382.pdf
  Until 2099-12-31
7.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons