Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5358
Title: Brassinosteroidlerin Trakya İlkeren (Vitis vinifera L.) sofralık üzüm çeşidinin verim ve kalitesi üzerine olan etkileri
Other Titles: Effects of brassinosteroids on yield and quality of table grape cultivar “Trakya Ilkeren”
Authors: İşçi, Burçak
Gökbayrak, Zeliha
Keywords: Brassinosteroid
Homobrassinolid
Üzüm
Verim
Kalite
Homobrassinolide
Grape
Yield
Quality
Issue Date: 4-Jun-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşçi, B. ve Gökbayrak, Z. (2014). "Brassinosteroidlerin Trakya İlkeren (Vitis vinifera L.) sofralık üzüm çeşidinin verim ve kalitesi üzerine olan etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 13-17.
Abstract: Bu araştırma bir brassinosteroid bileşiğinin (22S, 23S- homobrassinolid) bağda yetişen sofralık üzüm çeşidi ‘Trakya İlkeren’in verim ve kalitesi üzerine olan etkilerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Omcalar iki vejetasyon döneminde çiçeklenme başlangıcında (Mayıs ayının ilk haftası) muamele edilmiştir. Solüsyon 0 (kontrol), 10-3 ve 10-4 mgL-1 konsantrasyonlarında hazırlanmıştır. Kontrol grubunun salkımları 16°Brix değerine ulaşınca tüm deneme hasat edilmiştir. Verim ve kalite özellikleri tespit edilmiştir. Brassinosteroid bileşiği dozlarının sadece tane sapı kopma kuvveti üzerine etkili olduğu tespit edilmiştir. Salkım uzunluğunun uygulama yılına bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Uygulanan dozların ‘Trakya İlkeren’ çeşidinin diğer verim ve kalite özellikleri üzerine etkili olmadığı görülmüştür.
This research was carried out to determine the effects of a brassinosteroid compound (22S, 23S- homobrassinolide) on yield and quality attributes of a field-grown table grape cultivar ‘Trakya Ilkeren’. The vines were sprayed at anthesis (first week of May) with the compound over two growing seasons. The solutions were prepared at the concentrations of 0 (control), 10-3 , and 10-4 mgL1 . All clusters were harvested when those of the control vines reached 16°Brix. Yield and quality parameters were analyzed. It was found that brassinosteroid compound only had an effect on pedicel strength to the berry. There were also seasonal differences in the cluster length. It was concluded that the doses applied did not influence yield and quality attributes of the ‘Trakya Ilkeren’ grapes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154207
http://hdl.handle.net/11452/5358
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_2.pdf704.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons